2016 Kunst en Cultuurweekend: zaterdagmiddag

Expositie beeldend kunstenaars uit het AZC in Baexem

Het Kunst en Cultuur Weekend Leudal 2016 zal van start gaan met een expositie van beeldend kunstenaars die verblijven in het AZC in Baexem.  Zaterdag 3 september 2016 om 13.00 uur zal de voorzitter van Stichting Kunst en Cultuur Leudal, Paul van Dooren samen met burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal in de tuinen van Kasteel Baexem de opening verrichten. Muzikale omlijsting wordt geleverd door een Afrikaanse asielzoekster Sheeba  die begeleid door Mark Soulier enkele liedjes zal zingen

Kunstenaars uit landen met een bloeiend kunstleven
Het zal iedereen bekend zijn dat in het AZC in Baexem, het voormalige klooster Exaeten, enkele honderden mannen, vrouwen en gezinnen met kinderen verblijven in afwachting van de resultaten van de asielprocedure. Over de achtergrond van de mensen die hun land zijn ontvlucht, is bij de buitenwacht niets of nagenoeg niets bekend. Met de opleiding die ze gevolgd hebben en de werkzaamheden die ze in hun thuisland hebben beoefend, kunnen/mogen ze hier niets doen.

De werkgroep exposities heeft contact gezocht met de medewerkers in het AZC die verantwoordelijk zijn  voor programmabegeleiding, activering recreatie en woonbegeleiding om na te gaan of er ook beeldend kunstenaars onder de bewoners zijn. De landen waar asielzoekers oorspronkelijk vandaan komen hebben vaak een bloeiend kunstleven gestoeld op eeuwenoude tradities.Zou het niet een geweldig idee zijn om tijdens het Kunst en Cultuurweekend hun werk bekend te maken bij de bevolking in deze regio?

Werken van 3 kunstenaars
Drie beeldend kunstenaars zijn bereid gevonden hun werk te tonen. De mogelijkheden in het AZC zijn heel beperkt om effectief te kunnen werken. Enkele leden van de werkgroep zijn heel actief geweest om werkruimte, materiaal en gereedschap beschikbaar te stellen.

Julien Obama (1976),  geboren in Gabon en  later in Mali terecht gekomen waar hij een opleiding  heeft gevolgd als meubelmaker. Op kunstgebied  is hij autodidact met veel gevoel voor materiaalbeheersing. Julien toont naast maskers met typisch Afrikaanse vormgeving, sculpturen van klei en hout. Zijn beelden zijn minutieus uitgevoerd met veel gevoel voor detaillering in de vorm van lijnen en structuren. Hij werkt uit zijn fantasie maar de beelden vertonen duidelijk Afrikaanse traditionele invloeden.

Als zijn asielprocedure gunstig voor hem uitvalt, wil hij het  in Europa maken en leven van zijn kunst.

Feras Dahhan (1975), komt uit Syrië en heeft een  opleiding gehad in Aleppo waar hij een bedrijf heeft gehad waar toegepaste decoratieve kunst het belangrijkste was. Meubels, decors voor theaters en toneelattributen, schilderijen voor festivals, dat alles kwam uit zijn werkplaats.

Feras toont sculpturen vervaardigd uit platen ijzer en ijzerdraad; fantasiebeelden, soms groot, soms klein. Het grootste werk, een metalen mythologische vogel is een metafoor voor het zoeken naar vrijheid. Honderden plaatjes ijzer met veel kennis gevormd tot veren die de vogel zijn uiteindelijke vorm hebben gegeven.

Ondanks het feit dat hij pas een jaar in Nederland verblijft heeft hij in Amsterdam al indruk gemaakt met een grote muurschildering. In Baexem is hij mentor van Achmed Banni, een 21jarige jongen die nadat hij de Nederlandse taal goed meester is (waarin hij goede vorderingen maakt), een opleiding wil gaan volgen.

Shorshvan Ibrahim (1982), heeft zijn opleiding gehad in Damascus, waar hij schilderen en sculpturale vormgeving studeerde. In Syrië begon hij net een goede naam te krijgen toen hij het land ontvluchtte. Hij had toen al meerdere solo- en groepsexposities gehad, onder andere in Istanboel. Ook heeft hij al een uitnodiging om te exposeren in een bekende galerie in Amsterdam.

Het werk van Shorshvan Ibrahim kenmerkt zich door een fijne schilderstijl, waarbij veel vlakken worden ingevuld door met veel gevoel neergezette lijnen en streepmotieven. Ook het slakkenhuismotief komt vaak terug. Zoals een slak zijn huis en daarmee zijn veiligheid steeds met zich meedraagt, zo is de kunstenaar steeds op zoek naar een eigen tehuis en een veilig onderkomen.

Onder de bezoekers worden 3 kunstwerken verloot, beschikbaar gesteld door de exposanten.
Over de uitlslag kan niet worden gecorrespondeerd

Ook werk van Peter Schuyff te zien
Naast de drie exposerende asielzoekers is er nog iemand die zijn medewerking verleent.


Peter Schuyff (1958), schilder, beeldhouwer, muzikant, is geboren in Nederland en in 1967 verhuisd naar Canada. Hij raakte in de jaren zestig en zeventig gefascineerd door de nieuwe kunststromingen en vooral met bekende figuren zoals Andy Warhol en Willem de Kooning. Hij behoorde tot de neo-geo kunstbeweging. Zijn werk is opgenomen in belangrijke collecties over de hele wereld. Na veel omzwervingen is Peter Schuyff  neergestreken in Baexem en houdt zich daar bezig met monumentale beeldhouwkunst. Tegelijkertijd met de kunstenaars uit het AZC exposeert hij enige werken.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »