Kunst en Cultuurweekend Leudal

Ieder jaar begin september organiseert  SKCL een Kunst en Cultuur weekend in Leudal. Doel daarbij is, volgens een roulatiesysteem, elk jaar een andere regio in Leudal in het zonnetje te zetten en daarmee bezoekers uit te nodigen naar Leudal te komen .

Middels een fietstocht op zondag, langs verschillende lokaties waar (amateur)kunstenaars, in brede zin, de kans krijgen hun werk aan het publiek te tonen, maken fietsers kennis met die kunstvormen en kunnen zij genieten van een uitgezette tocht in de desbetreffende regio.
Op de vrijdag en zaterdag worden waar mogelijk ook andere onderdelen van het weekend in dezelfde regio georganiseerd. In overige gevallen wordt gezocht naar alternatieven.   

Personele bezetting en taakverdeling
De werkgroep KCWL wisselt ieder jaar. Afhankelijk van de voorgenomen activiteiten wordt zij daarbij samengesteld.

 

 

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »