Doelstelling en werkwijze

De stichting Kunst en Cultuur Leudal creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culturele en kunstzinnige klimaat in de kernen- het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Leudal bevorderen en verder verrijken.
De stichting stimuleert vrijwilligers om kunstzinnige processen op gang te brengen, in waarde vast te houden en regelmatig culturele activiteiten te ontwikkelen.

Voor de uitwerking van deze culturele en kunstzinnige activiteiten mobiliseert de stichting op basis van vrijwilligheid enthousiaste, ervarings- en vakdisciplinedeskundigen, kortom: geïnspireerde inwoners van Leudal. gegroepeerd in commissies.

Alle activiteiten worden ondersteund door de Commissie Pers en Publiciteit en uitgevoerd door vier werkgroepen:

Discipline Beeldende Kunst
Discipline Literatuur
Discipline Muziek
Discipline Theater

Deze commissies hebben ook impliciet een klankbordfunctie binnen de gemeente. De commissies streven ernaar binnen deze kunstgebieden een goed beeld te verwerven op basis van reacties en verwachtingen bij de inwoners van Leudal.

De stichting wil inwoners en bezoekers van de gemeente Leudal een kwalitatief hoogstaand en boeiend aanbod bieden op de vier genoemde terreinen.

Ontwikkelingen die op recreatief, sportief, educatief en onderwijskundig terrein meer samenhang en/of afstemming bevorderen, kunnen rekenen op een constructieve ondersteuning van de stichting.

Verder wil de stichting ten behoeve van gemeente en burgerinitiatief een initiërende en coördinerende rol vervullen.

De stichting draagt hiermee bij aan een levendig cultureel en kunstzinnig klimaat in de gemeente Leudal en richt zich daarbij op volwassenen, jeugdigen en kinderen.

Bestuur en organisatie

Het algemeen bestuur van de stichting kent de volgende taakverdeling:

Jan KraakVoorzitter ad interimvoorzitter@kunstencultuurleudal.nl
Dagmar van HattemSecretaris ad interimsecretaris@kunstencultuurleudal.nl   
Jan KraakPenningmeesterpenningmeester@kunstencultuurleudal.nl
Sjaak DenessenVoorzitter 
Werkgroep Beeldende Kunst

jmgdenessen@hetnet.nl

Marita Palland Voorzitter Werkgroep Missiekapelmarita.palland@gmail.com
Wies KerbuschVoorzitter Werkgroep Literatuur

wieskerbusch@home.nl

Dagmar van HattemVoorzitter Werkgroep Muziekdvhattem@hotmail.com
Jan KraakVoorzitter Werkgroep Excursiesjhkraak@home.nl
Wies KerbuschVoorzitter Werkgroep Kunstfietsen
Marianne LaarakkersWerkgroep Communicatiecommunicatie@kunstencultuurleudal.nl

 

 

Bekijk hier onze openstaande vacatures