Doelstelling en werkwijze

De stichting Kunst en Cultuur Leudal creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culturele en kunstzinnige klimaat in de kernen- het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Leudal bevorderen en verder verrijken.
De stichting stimuleert vrijwilligers om kunstzinnige processen op gang te brengen, in waarde vast te houden en regelmatig culturele activiteiten te ontwikkelen. Voor de uitwerking van deze culturele en kunstzinnige activiteiten mobiliseert de stichting op basis van vrijwilligheid enthousiaste, ervarings- en vakdisciplinedeskundigen, kortom: geïnspireerde inwoners van Leudal, gegroepeerd in werkgroepen.

Alle activiteiten worden ondersteund door de Werkgroep Pers en Publiciteit en uitgevoerd door vier werkgroepen:

  1. Beeldende Kunst
  2. Literatuur
  3. Muziek
  4. Theater

Deze werkgroepen hebben ook impliciet een klankbordfunctie binnen de gemeente. Zij streven ernaar binnen deze kunstgebieden een goed beeld te verwerven op basis van reacties en verwachtingen bij de inwoners van Leudal.

De stichting wil inwoners en bezoekers van de gemeente Leudal een kwalitatief hoogstaand en boeiend aanbod bieden op de vier genoemde terreinen. Ontwikkelingen die op recreatief, sportief, educatief en onderwijskundig terrein meer samenhang en/of afstemming bevorderen, kunnen rekenen op een constructieve ondersteuning van de stichting. Verder wil de stichting ten behoeve van gemeente en burgerinitiatief een initiërende en coördinerende rol vervullen. De stichting draagt hiermee bij aan een levendig cultureel en kunstzinnig klimaat in de gemeente Leudal en richt zich daarbij op volwassenen, jeugdigen en kinderen.

Bestuur en organisatie

Het algemeen bestuur van de stichting kent de volgende taakverdeling:

Vacature

Voorzitter 

voorzitter@kunstencultuurleudal.nl

VacatureSecretaris

secretariaatskcl@gmail.com

Jan Kraak

Penningmeester

penningmeester@kunstencultuurleudal.nl
Sjaak Denessen

Coördinator Beeldende Kunst

exposities@kunstencultuurleudal.nl

Vacature

Coördinator Missiekapelmissiekapel@kunstencultuurleudal.nl
Sandra van Bergen

Coördinator Literatuur

literatuurskcl@gmail.com

Wim Hamans

Coördinator Muziek

jazzindetuinskcl@gmail.com

Jan Kraak

 

Coördinator Excursies

excursies@kunstencultuurleudal.nl

Wies Kerbusch

Coördinator Kunstfietsen

kunstfietsenskcl@gmail.com

Marianne Laarakkers

 Coördinator Pers en

communicatieskcl@gmail.com

 

 

 

 

Bekijk hier onze openstaande vacatures

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »