Zaterdag 11 mei 2024


Voorjaarsexcursie naar Wallraf-Richartz-Museum in Keulen

 

Beste kunstliefhebber,

Dit voorjaar hebben we weer een kunstexcursie georganiseerd waar we jullie graag voor uitnodigen op 11 mei.

Vanaf de gebruikelijke opstapplaats in Baexem op het plein bij de kerk vertrekken we om 9.00 uur naar Keulen, waar we het Wallraf-Richartz-Museum bezoeken.

Het museum heeft een indrukwekkende collectie Europese schilderijen, waaronder werken van beroemde kunstenaars zoals Rubens, Rembrandt en Vermeer. Bovendien beschikt het museum over de meest uitgebreide collectie impressionistische en neo-impressionistische kunst in Duitsland.

Wij bezoeken het museum voor een bijzondere tentoonstelling “Parijs 1874: Revolutie in de Kunst – van de salon tot het impressionisme”. Bijna geen enkele plaats of periode heeft de kunstgeschiedenis zo sterk beïnvloed als Parijs in 1847

Met deze tentoonstelling  volgt het museum het spannende pad van de Franse schilderkunst en presenteert een fascinerend panorama van kunstenaars, stijlen, genres en motieven.

Tijdens twee gegidste rondleidingen, met oortjes, om 13.45 uur en om 14.15 uur( resp. Duitstalig en Nederlandstalig) krijgen we een dieper inzicht in deze tentoonstelling.

                                                   

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 uur

 Vertrek Baexem op het plein bij de kerk

10.30 uur

 Aankomst museum waar we “Kaffe mit kuchen”zullen gebruiken in het café van het museum

 

Hierna kan iedereen naar eigen inzcht de permanente tentoonsteling of/en de binnenstad van Keulen en de Dom bezoeken

13.45 uur

 Rondleiding Duitstalig

14.15 uur

 Rondleiding Nederlandstalig

16.00 uur

 Vertrek terug naar Baexem

 

Deelname aan de excursie kan door een mail te sturen naar jhkraak@home.nl plus het overmaken van het excursiebedrag van € 45,00 op rek.nr. NL15RABO0122237730 t.n.v. Stichting Kunst en Cultuur Leudal.

Inschrijving en deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding en betaling.

We zien jullie graag op 11 mei.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Kunst en Cultuur Leudal,

Jan Kraak 06-21224778, Jeannette van den Born en Maria Bakx

 

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »