Najaarsexcursie Stichting Kunst en Cultuur Leudal naar Ludwig Museum in Keulen

Het Ludwig Museum in Keulen beschikt over één van de meest omvangrijke verzameling  kunstwerken uit de 20e en 21e eeuw. Zo is er een buitengewone verzameling van Europese Pop Art, de op twee na grootste verzameling van werken van Picasso, een uiterst betekenisvolle collectie kunstwerken van Duitse expressionisten en van Russische avant-gardisten.

Nederlandstalige rondleiding

De deelnemers zullen een Nederlandstalige rondleiding krijgen door de tijdelijke tentoonstelling  met werken van Gabriele Münter. Zij is bij uitstek een vertegenwoordigster van het Duitse expressionisme en van de kunstgroep  “Der Blauwe Reiter”.

 

 

De rondleiding zal in het begin van de middag plaatsvinden. De ontvangst met ‘Kaffee und Kuchen’ zal in het museum zijn waar de deelnemers een entreebewijs ontvangen voor het museum. Naar eigen bevinden kan dan eerst een bezoek aan de vaste tentoonstelling  gebracht worden of kan de zeer bijzondere en naastgelegen Dom bezichtigd worden.
Er zijn voldoende gelegenheden om de lunch in de directe omgeving te gebruiken.

Na de rondleiding, die om 13.00 uur start en een uur duurt, kan het museum nader bezichtigd worden, evenals de omgeving.

 

Tijdschema

Het vertrek op zaterdag  27 oktober is om 9.00 uur vanaf het kerkplein in Baexem.

Vertrek uit Keulen om 17.00 uur en aankomst Baexem ca. 18.00 uur.

 

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich per e-mail opgeven bij Jan Kraak, jhkraak@home.nl.

De kosten voor deze reis zijn € 37,50 per persoon.  Inbegrepen zijn: busvervoer, entree en rondleiding in museum, koffie bij aankomst en fooien.

Bij deelname stort u dit bedrag op rek.nr. NL15RABO0122237730 t.n.v. Stichting Kunst en Cultuur Leudal onder vermelding van  ‘Excursie Keulen’.