Missiekapel

 

 

 

 

EXPOSITIE

01 01 2024 tot en met 31 03 2024

De projectgroep “van Missiekapel tot Kunsttempel” onder auspiciën van de stichting Kunst en Cultuur Leudal stelt de Missiekapel voor een 49ste editie ter beschikking aan beeldend kunstenaar: Berna Esselaar: "de Aleph"

 

De Missiekapel (1850-1851) is gebouwd in neoclassicistische bouwstijl. De kapel dankt haar naam aan het feit dat hierin oorspronkelijk de Missiegroep (kruisbeeld en devotiebeelden) werd opgesteld. In de tweede  helft van de 20ste eeuw was de kapel in verval geraakt en wilde men de kapel slopen. Op initiatief van de afdeling Limburg van de Bond Heemschut werd in 1985-1986 de Stichting Vrienden van de Missiekapel opgericht, die de kapel volgens in de oorspronkelijke opzet heeft gerestaureerd. Vanaf mei 2012 is dit monument in gebruik als kunsttempel.

KUNSTTEMPEL

Vanuit de commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal  is het idee om de Missiekapel om te vormen tot kunsttempel aangeboden aan de Stichting Vrienden van de Missiekapel en werd dit concept financieel loyaal ondersteund door de gefuseerde gemeente Leudal.

Als voorzitter van de commissie beeldende kunst (2000 - 2015) heeft Jan Peeters als initiatiefnemer en als kunstcurator de Missiekapel sinds mei 2012 tot nu toe als project afwisselend mogen uitbesteden als expositieruimte aan regionale kunstenaars. Ook kan de Missiekapel op aanvraag in dienst gesteld worden van het Leudal onderwijs.

Dus voor  scholen om actuele maatschappelijke  of bijvoorbeeld aan de schooltuin gelieerde  projecten te tonen.

Wat beeldende kunstenaars betreft voorziet de kapel voornamelijk als expositie ruimte voor innoverende  installaties

- om actuele (experimentele) kunst te laten zien
- kunstenaars gelegenheid te geven voor telkens 3 maanden verdiepend onderzoek te doen
- en om publieke discussies te entameren.

 

 

 

 

 

 

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »