MISSIEKAPEL

Missiekapel (1850-1851) gebouwd in neoclassicistische bouwstijl. De kapel dankt haar naam aan het feit dat hierin oorspronkelijk de Missiegroep (kruisbeeld en devotiebeelden) werd opgesteld. In de tweede helft 20ste eeuw was de kapel in verval geraakt en wilde men de kapel slopen. Op initiatief van de afdeling Limburg van de Bond Heemschut werd in 1985-1986 de Stichting Vrienden van de Missiekapel opgericht, die de kapel volgens de oorspronkelijke opzet heeft gerestaureerd. Vanaf mei 2012 is dit monument in gebruik als kunsttempel.

KUNSTTEMPEL

De commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal heeft het idee om de Missiekapel om te vormen tot Kunsttempel aangeboden aan de Stichting Vrienden van de Missiekapel en aan de gemeente Leudal.
Vanaf mei 2012 besteedt deze commissie de Missiekapel afwisselend uit aan kunstenaars en aan scholen.
Aan scholen om projecten te tonen.
Aan beeldende kunstenaars
-om actuele (experimentele) kunst te laten zien
-kunstenaars gelegenheid te geven om verdiepend onderzoek te doen
-en om publieke discussies te entameren

Pi Backus

Het project VAN MISSIEKAPEL TOT KUNSTTEMPEL onder support van de stichting KUNST en CULTUUR LEUDAL
stelt de expositieruimte van 7 juli tot en met 29 september ter beschikking aan Pi Backus en zijn werk met de titel  Panta Rhei in Missiekapel Heythuysen (naast de kerk).
De opening is op vrijdag 7 juli 19.30 u.

Sinds 1975 actief in de beeldende kunsten als kunstenaar en als organisator van kunstpresentaties zoals Galerie Vlas te Heythuysen,  Galerie Today’s Roermond en  L5 1988-2007 in voormalig Christoffelhuis en bijgebouwtje van het Stedelijk Museum te Roermond met deelname van vele bekende internationale en nationale kunstenaars.

Na organische en figuratieve beelden volgde een periode van constructivisme, arte povera en concept art en gaandeweg schudde hij de academische invloeden van zich af. Buiten de vele exposities in binnen- en buitenland zijn de jarenlange reizen naar India, specifiek de Himalaya’s  in Ladakh, Noord India. de Indrukwekkende landschappen maar vooral de ontmoetingen met lokale mensen, monniken en het boeddhisme doorslaggevend voor de grote omwenteling in de levenshouding en filosofie van Pi,  die de opgedane ervaringen en gevoelens in beeldend werk vertaalt. Hier gaat het niet meer nadrukkelijk over mooi, kleur,  compositie  en/of commercieel succes.  Acceptatie van de menselijke kwetsbaarheid in zijn tijdelijke aanwezigheid en de niet te omvatten grootte en krachten van het heelal. Zijn installaties dagen de toeschouwers uit tot het formuleren van eigen gedachten en gevoelens en de hoop dat  bewustwording van onze kwetsbaarheid en het tijdelijke van ons  menszijn, al is maar even, doordringt in aller alledaags bestaan

www.pibackus.com

VOLGENDE EXPOSANTEN IN DE MISSIEKAPEL:


Peter van Knippenberg: oktober, november, december 2017.

EXPOSEREN IN DE MISSIEKAPEL:


Kunstenaars en Leudal scholen die gebruik willen maken van deze expositiegelegenheid kunnen contact opnemen met de projectleider 'Van Missiekapel tot Kunsttempel'; Jan Peeters (mail adres: info@jancmpeeters.nl)