MISSIEKAPEL

Missiekapel (1850-1851) gebouwd in neoclassicistische bouwstijl. De kapel dankt haar naam aan het feit dat hierin oorspronkelijk de Missiegroep (kruisbeeld en devotiebeelden) werd opgesteld. In de tweede helft 20ste eeuw was de kapel in verval geraakt en wilde men de kapel slopen. Op initiatief van de afdeling Limburg van de Bond Heemschut werd in 1985-1986 de Stichting Vrienden van de Missiekapel opgericht, die de kapel volgens de oorspronkelijke opzet heeft gerestaureerd. Vanaf mei 2012 is dit monument in gebruik als kunsttempel.

KUNSTTEMPEL

De commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal heeft het idee om de Missiekapel om te vormen tot Kunsttempel aangeboden aan de Stichting Vrienden van de Missiekapel en aan de gemeente Leudal.
Vanaf mei 2012 besteedt deze commissie de Missiekapel afwisselend uit aan kunstenaars en aan scholen.
Aan scholen om projecten te tonen.
Aan beeldende kunstenaars
-om actuele (experimentele) kunst te laten zien
-kunstenaars gelegenheid te geven om verdiepend onderzoek te doen
-en om publieke discussies te entameren

EXPOSITIE
Jan C M Peeters met ICOON
van 1 september - 1 december 2018

De projectgroep ‘Van Missiekapel tot Kunsttempel’ met ruimhartige ondersteuning vanuit de stichting Kunst en  Cultuur Leudal en onder support van de stichting Vrienden van de Missiekapel stelt haar 28ste editie, voor de derde maal  ter beschikking aan initiatiefnemer en curator tentoonstellingen Missiekapel.

Jan was als 8 jarige misdienaar gefascineerd door de twee houten ‘bewaar- me-engelen’ aan weerszijde van de vergulde deuren van het tabernakel op het hoofdaltaar van de parochiekerk in Horn. Ook gebeurde het dat ’s morgens, zetelend in een neogotische glas in lood venster in warme gloed, hoog neerkijkend op het priesterkoor, de heersende  grimmige God verscheen.

Inmiddels zijn, na een tijdlang bijgezet te zijn geweest als twee gevleugelde hermafrodieten aan de Byzantijnse Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, de engelen van het vooroorlogs Roermonds  atelier Thissen  weer devoot terug op het altaar in Horn.

Maar nu, 2018, is een geheel nieuw, eigentijds en niet minder waarachtig  bedoeld altaarretabel,  als monumentaal vergankelijk maar poëtisch duurzaam, permanent in bedrijf in de Missiekapel  van Heythuysen (Midden-Limburg, gemeente Leudal) naast de St. Nicolaaskerk, aan het kerkplein met de Dorpstraat, van 1 september (met extra welkom op vr. 7 september  om 19.00 uur door  burgemeester Verhoeven)  tot 1 december 2018.

Peeters: ”Hoe meer ik weet, hoe minder ik begrijp, maar hoe betekenisvoller alles wordt”.                     
www.jancmpeeters.nl

 

VOLGENDE EXPOSANTEN IN DE MISSIEKAPEL:


Bijzonder geïnspireerd door de Missiekapel is José Fijnaut. Haar expositie (editie 29) opent op 7 december 2018 en loopt in december 2018 en januari, februari 2019. . In maart, april en mei 2019 exposeert Hub. Pasmans eveneens met speciaal (in-situ) werk . 

EXPOSEREN IN DE MISSIEKAPEL:


Kunstenaars en Leudal scholen die gebruik willen maken van deze expositiegelegenheid kunnen contact opnemen met de projectleider 'Van Missiekapel tot Kunsttempel'; Jan Peeters (mail adres: info@jancmpeeters.nl)