Missiekapel

 

 

 

 

 

 

Missiekapel (1850-1851) gebouwd in neoclassicistische bouwstijl. De kapel dankt haar naam aan het feit dat hierin oorspronkelijk de Missiegroep (kruisbeeld en devotiebeelden) werd opgesteld. In de tweede  helft van de 20ste eeuw was de kapel in verval geraakt en wilde men de kapel slopen. Op initiatief van de afdeling Limburg van de Bond Heemschut werd in 1985-1986 de Stichting Vrienden van de Missiekapel opgericht, die de kapel volgens in de oorspronkelijke opzet heeft gerestaureerd. Vanaf mei 2012 is dit monument in gebruik als kunsttempel.

 

KUNSTTEMPEL

Vanuit de commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal  is het idee om de Missiekapel om te vormen tot kunsttempel aangeboden aan de Stichting Vrienden van de Missiekapel en werd dit concept financieel loyaal ondersteund door de gefuseerde gemeente Leudal.

Als voorzitter van de commissie beeldende kunst (2000 - 2015) heeft Jan Peeters als initiatiefnemer en als kunstcurator de Missiekapel sinds mei 2012 tot nu toe als project afwisselend mogen uitbesteden als expositieruimte aan regionale kunstenaars. Ook kan de Missiekapel op aanvraag in dienst gesteld worden van het Leudal onderwijs.

Dus voor  scholen om actuele maatschappelijke  of bijvoorbeeld aan de schooltuin gelieerde  projecten te tonen.

Wat beeldende kunstenaars betreft voorziet de kapel voornamelijk als expositie ruimte voor innoverende  installaties

-om actuele (experimentele) kunst te laten zien
-kunstenaars gelegenheid te geven voor telkens 3 maanden verdiepend onderzoek te doen
-en om publieke discussies te entameren.

EXPOSITIE

5 JUNI tot en met 28 AUGUSTUS 2022

De projectgroep "van Missiekapel tot Kunsttempel" onder auspiciën van de stichting Kunst en Cultuur Leudal stelt de Missiekapel voor de 43ste editie ter beschikking aan de Beeselse  fotograaf 

PETER BORS 

die hier het verhaal van St. Joris en de draak verluchtigt.

In de late Middeleeuwen werd dit spel door de Schutgilden opgevoerd tijdens de ommegang als volksvermaak. Maar het liep uit de hand.

De geestelijkheid zag zich gedwongen om straffe maatregelen te nemen.

Vele St. Jorisgilden probeerden hun St. Joris-met-de-draak vertoning los te koppelen van de processie.

Op veel plaatsen is het spel toen verloren gegaan. In 1736 vervaardigt de kerk een algeheel verbod uit op de uitvoering van het Draaksteken in de processie. De financiële situatie van de schutterij zorgde ervoor dat niet elk jaar het spel op kermismaandagen werd opgevoerd, maar "om zekere jaren".

Nu is het uitgegroeid tot een zevenjaarlijks theaterspektakel, de eeuwenoude strijd tussen goed en kwaad.

 

VOLGENDE EXPOSITIE IN DE MISSIEKAPEL

Maria Stams toont beeldende kunst vanaf september t/m november 2022, editie 44.

Kunstenaars en Leudal-scholen die gebruik willen maken van deze expositie-gelegenheid kunnen contact opnemen met de projectleider "Van Missiekapel tot Kunsttempel"

Jan Peeters tel: 0475451981, e-mail: info@jancmpeeters.nl

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »