MISSIEKAPEL

Missiekapel (1850-1851) gebouwd in neoclassicistische bouwstijl. De kapel dankt haar naam aan het feit dat hierin oorspronkelijk de Missiegroep (kruisbeeld en devotiebeelden) werd opgesteld. In de tweede helft 20ste eeuw was de kapel in verval geraakt en wilde men de kapel slopen. Op initiatief van de afdeling Limburg van de Bond Heemschut werd in 1985-1986 de Stichting Vrienden van de Missiekapel opgericht, die de kapel volgens de oorspronkelijke opzet heeft gerestaureerd. Vanaf mei 2012 is dit monument in gebruik als kunsttempel.

KUNSTTEMPEL

De commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal heeft het idee om de Missiekapel om te vormen tot Kunsttempel aangeboden aan de Stichting Vrienden van de Missiekapel en aan de gemeente Leudal.
Vanaf mei 2012 besteedt deze commissie de Missiekapel afwisselend uit aan kunstenaars en aan scholen.
Aan scholen om projecten te tonen.
Aan beeldende kunstenaars
-om actuele (experimentele) kunst te laten zien
-kunstenaars gelegenheid te geven om verdiepend onderzoek te doen
-en om publieke discussies te entameren

EXPOSITIE  MARIA STAMS  1 APRIL TOT 1 JUNI 2018

Maria Stams uit Kerkrade exposeert een expressionistisch beeld in twee-eenheid van religieuze en wereldse betekenis in de Missiekapel te Heythuysen gedurende de maanden april en mei.

Gedurende de maanden april en mei worden in de Missiekapel naast enkele tekeningen twee identieke sculpturen met verschillende kleur en hoofddoek tentoongesteld tot één universeel Mariabeeld. De neogotische kapel, in deze periode van oorlogen en vluchtelingen, maakt dit werk bijzonder invoelbaar en aandoenlijk. Het geheel, een sereen interieur met deze beeldengroep, wordt bij aandachtig beschouwen een indringend actuele Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. De 26e editie Missiekapel is met geëngageerde kunst een tijd en een plek voor bezinning en devotie.

BETEKENIS: Met deze Mater Dolorosa verwijst Maria Stams naar moeders die rouwen om zonen gestorven voor een hoger doel.

WERKWIJZE: Maria Stams: “Al boetserend ontdek ik de kracht van het materiaal; de mogelijkheden om de idee te vertalen in een beeld. De sporen van het werken waardeer ik, ze lopen parallel met het zien. Een streep in een beeld verwijst naar een lijn, een veeg naar een vlak. Minieme nuances in een beeld maken een wereld van verschil”.

“Voor een hoger doel” is van 1 april tot 1 juni 2018 permanent te zien in het gerestaureerde  tempeltje nabij de kerk, Dorpstraat, Heythuysen. De expositie is dag en nacht te bekijken: de kapel is voorzien van glazen poorten en sensoren om verlichting en eventueel geluid te activeren.

Voor verder contact met Maria Stams: +31 (0)644082203  e-mail mariastams@home.nl  www.mariastams.nl

VOLGENDE EXPOSANTEN IN DE MISSIEKAPEL:


Natascha Waeyen en Maarten van den Berg; juni, juli, augustus 2018.
Vanaf 31 augustus  2018: Jan C M Peeters met het altaar retabel "ICOON".

EXPOSEREN IN DE MISSIEKAPEL:


Kunstenaars en Leudal scholen die gebruik willen maken van deze expositiegelegenheid kunnen contact opnemen met de projectleider 'Van Missiekapel tot Kunsttempel'; Jan Peeters (mail adres: info@jancmpeeters.nl)