Vacatures

Vacature Voorzitter en Secretaris

De Stichting Kunst en Cultuur Leudal streeft ernaar om jaarlijks aan de inwoners van de Gemeente Leudal
op het gebied van kunst en cultuur een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.
Binnen de stichting is een vijftal werkgroepen actief. Iedere werkgroep heeft een eigen doelstelling.
De coördinator van elke werkgroep heeft zitting in het bestuur.
Informatie over alle werkgroepen staat elders op deze website.

Er wordt 5 à 6 keer per jaar vergaderd om de jaarplanning en de voortgang van de werkgroepen te bespreken.
Vanwege verhuizing van de secretaris en een dubbelfunctie zijn wij op zoek naar een secretaris en een voorzitter.  
Deze hoeven niet per se in een werkgroep zitting te hebben.

De secretaris notuleert de vergaderingen en verzamelt de door de coördinatoren gemaakte jaarverslagen.
De voorzitter is de verbindende schakel in het geheel.

Eenieder die enige affiniteit heeft met kunst en cultuur en graag samen met anderen iets voor de gemeenschap
van Leudal wil doen, nodigen wij graag uit voor een gesprek.
Uiteraard is het mogelijk om eerst een periode als aspirant-bestuurslid mee te draaien.

 Aanmelden kan via mail bij het secretariaat: secretaris@kunstencultuurleudal.nl.

============================================================================================================

 

 

Binnen alle commissies zijn enthousiaste en kundige mensen die hun schouders willen zetten onder een of meer activiteiten, van harte welkom.

We zijn verder op zoek naar:


Stichting Kunst en Cultuur Leudal zoekt werkgroep Theater

Dichter bij Elkaar. Het was een weekendvullend project in de zomer van 2012, de organisatie van het Kunst en Cultuurweekend. Een project waarin theatrale kunstvormen, toneel, film, dansen en muziek terugkwamen. Waarbij de hoofdrol weggelegd was voor ouderen. Een groep die niet altijd zichtbaar is in onze samenleving en in dit project de hoofdrol speelden. Het bracht een lach en een traan op het gezicht van menig toeschouwer en werd beloonde met de cultuurprijs gemeente Leudal 2012.
 
Het project Dichter bij Elkaar van de werkgroep theater viel onder auspiciën van de stichting Kunst en Cultuur Leudal en ontstond in samenwerking met productiebureau Something Else. Met het afronden van het project Dichter bij elkaar is ook de werkgroep verantwoordelijk voor deze prestatie gestopt. Aangezien theater een belangrijke rol speelt in het culture leven van het Leudal, hoopt de stichting Kunst en  Cultuur dan ook dat fris bloed verder wil gaan met deze werkgroep. We zoeken mensen uit het Leudal die op vrijwillige basis de werkgroep Theater willen voortzetten. Van belang zijn liefde voor toneel; projecten bedenken en vooral ook tot uitvoer brengen– met ondersteuning van de stichting. Eén mooi project per jaar is belangrijker dan een aantal losse flodders. Voor de stichting is het belangrijk dat met het starten van een nieuwe commissie theater weer blijvend terug is. Natuurlijk zijn ook jonge theatermakers van harte welkom.
 
Uitgangspunt van de stichting Kunst en Cultuur Leudal is dat het probeert op een laagdrempelige manier kunst en cultuur aan de bewoners van het Leudal aan te bieden. Exposities in het gemeentehuis, kunstfietsen, literair café Niet Direct, Jazz in de tuin; het zijn allemaal terugkerende activiteiten die de Stichting Kunst en Cultuur Leudal verzorgt. De stichting Kunst en Cultuur Leudal bestaat uit verschillende commissies. Zo vallen muziek en dans, beeldende kunst en literatuur allemaal onder deze stichtingshoed. Binnen de afzonderlijke commissies worden de activiteiten ontwikkeld, Het algemeen bestuur zorgt dat aan de randvoorwaarden kan worden voldaan om deze activiteiten doorgang te laten vinden.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van de Stichting Kunst & Cultuur Leudal, Jan Kraak, jhkraak@home.nl.

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »