Historie van het Kunstfietsen

‘Kunstfietsen’ is een fraaie fietstocht in de gemeente Leudal langs open ateliers, werkplaatsen, tuinen en enkele gezamenlijke expositielocaties van allen die beeldend bezig zijn.

Kunstfietsen wordt elk jaar op de eerste zondag van september gehouden en wordt uitgevoerd door een lokaal gebonden werkgroep en gecoördineerd vanuit de Stichting Kunst en Cultuur Leudal, afdeling Beeldende Kunst.

 

Kunstfietsen: oproep voor kunstenaars/amateurs uit Heythuysen!

Op 31 augustus, 1 en 2 september 2018 vindt gewoontegetrouw het cultureel weekend in Leudal plaats. Tijdens dit weekend biedt de Stichting Kunst en Cultuur Leudal de inwoners van Leudal een zeer aantrekkelijk en gevarieerd programma voor jong en oud. Een belangrijk en traditioneel onderdeel van dat programma is het kunstfietsen op zondag 2 september: een mooie fietstocht langs ateliers en tuinen waar kunstenaars –amateurs en profs– laagdrempelig hun werk exposeren voor het publiek en ook te koop kunnen aanbieden. Dit jaar is de tocht geconcentreerd in en om Heythuysen.

De Stichting roept kunstenaars uit Heythuysen op zich hiervoor aan te melden: voor hen een kans om hun werk onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Stuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 25 april a.s. een korte mail met een omschrijving van uw kunstvorm, vergezeld van een foto of een link naar uw eventuele website, naar Wies Kerbusch, coördinator kunstfietsen: wieskerbusch@home.nl.

Op 3 mei is in De Bombardon een info-avond gepland voor alle deelnemers; deze begint om 19.30 uur.

Kunstenaars die niet in Heythuysen wonen, maar toch graag willen exposeren op zondag 2 september, kunnen zich opgeven voor de kunstmarkt in De Bombardon in Heythuysen. De kunstmarkt Kunst Dichtbij Kunst viert dit jaar haar 5-jarig jubileum! Zie hiervoor de site van De Bombardon: www.debombardon.com.

Om de diversiteit, kwaliteit en kwantiteit te bewaken kan de werkgroep kunstfietsen van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal indien nodig een selectie maken uit de aanmeldingen.