Beeldende Kunst

Onder het doelstellingengebied Beeldende Kunst vallen de volgende vier werkgroepen:

Werkgroep Exposities
De Werkgroep Exposities is een van de werkgroepen  die valt onder Beeldende Kunst van Stichting Kunst en Cultuur Leudal.
Deze werkgroep organiseert sinds 2000 jaarlijks een of twee exposities. Daarnaast levert de  werkgroep zo mogelijk  een bijdrage in het jaarlijkse Kunst en Cultuur Weekend Leudal middels de organisatie van een extra activiteit passend bij het thema van dat weekend.
Tevens zet de werkgroep zich in voor de belangen van de ‘kunstenaarsgemeenschap’ en de kunstliefhebbers van Leudal.

Samenstelling werkgroep
Sjaak Denessen                   Coördinator en bestuurslid, PR (exposities@kunstencultuurleudal.nl), tel.0475492860
Bob Strik                                  Design folders, posters en video, PR, digitale uitnodigingen, beheer e-mailbestand, PR
Har Haans                               Projecten, organisatie opening exposities, voordrachten kunstenaars
Jac Linssen                             Inrichting tentoonstellingen
Helma Cauberg                   Voordracht kunstenaars, notulist
Mathieu Raemaekers       Voordracht kunstenaars, social media
Mart Smolenaars               Technische ondersteuning


Werkgroep Excursies
De werkgroep excursies streeft er naar jaarlijks 2 excursies aan te bieden aan inwoners en geïnteresseerden in Leudal. Daarbij zoekt zij bij voorkeur naar de vaak onbekende verborgen pareltjes op bijzondere locaties, indien mogelijk binnen een straal van 150 km vanuit Leudal.

Samenstelling werkgroep
 Jan Kraak                                   Coördinator en bestuurslid (excursies@kunstencultuurleudal.nl), tel. 06 21224778
 Jeannette van den Born     Lid van de werkgroep     
  Maria Bakx                               Lid van de werkgroep     


Werkgroep Kunstfietsen
De werkgroep Kunstfietsen stelt zich ten doel om elk jaar -tijdens het Kunst en Cultuur Weekend- een kunstfietsroute te organiseren. Hierbij krijgen plaatselijke kunstenaars/amateurs de gelegenheid hun werken te exposeren. Zij worden daarbij ook uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de organisatie van de dag. Liefst gebeurt dat in eigen tuin. Via een roulatiesysteem komen alle kernen van Leudal aan de beurt.Deze activiteit, die jaarlijks ¼ Leudal bestrijkt en geïntegreerd is in het jaarlijkse Kunst en Cultuur Weekend Leudal, werkt met een wisselende lokaal gebonden werkgroep.

Samenstelling werkgroep
Wies Kerbusch                       Coördinator en bestuurslid (literatuur@kunstencultuurleudal.nl), tel. 0475 592202.

Werkgroep Missiekapel 
De werkgroep Missiekapel stelt met het project “Van Missiekapel tot Kunsttempel” sinds mei 2012 de Missiekapel afwisselend beschikbaar aan:
- scholen, om educatieve projecten te tonen;
- beeldend kunstenaars uit de regio om actuele (experimentele) kunst te laten zien
- kunstenaars gelegenheid te geven om verdiepend onderzoek te doen
om daarmee publieke discussie en maatschappelijk/culturele kennismaking te entameren.

Samenstelling werkgroep
Coördinator/Projectleider          Vacature
Kees van der Heijde                         PR, foto's en onderhoud website
Jan Hendriks                                        Uitnodigingen opening en PR                                       
Bob Strik                                                 Lay-out drukwerk                   

 

 

 

 

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »