Beeldende Kunst

Onder het doelstellingen gebied beeldende kunst van de Stichting Kunst en Cultuur vallen per jaarlijks bestuurlijk vastgesteld activiteitenplan de volgende vier werkgroepen met een bestuur coördinator en per werkgroep eigen leden

Werkgroep Excursies

De werkgroep activiteit ‘Excursies’ werd vanuit de voormalige commissie Beeldend kunst opnieuw opgestart. Leden: Mariet Moors en Els Stroobants. Coördinator en bestuurslid: Jan Kraak (jhkraak@home.nl), tel. 06 21224778

Werkgroep Exposities

De Werkgroep Exposities organiseert sinds 2000 jaarlijks  één voorjaars-  en één najaarsexpositie van telkens twee kunstenaars uit de regio. Tevens zet de werkgroep zich in voor de belangen van de ‘kunstenaarsgemeenschap’  en de kunstliefhebbers van Leudal.

Samenstelling van de werkgroep:
Vaste leden: voorzitter Sjaak Denessen (jmgdenessen@hetnet.nl), tel.0475 492860), Marita Palland, Harry Haans, Bob Strik en Wim Willems.

Werkgroep Kunstfietsen

Deze activiteit. die jaarlijks ¼ Leudal bestrijkt en planning  integratie heeft met het  jaarlijkse KCWL, werkt met een wisselende lokaal gebonden werkgroep o.l.v. een coördinerend bestuurslid. Coördinator is Babs Schaper, info@ku-bez.nl.

Werkgroep Missiekapel 

Betreffende het project “Van Missiekapel tot Kunsttempel”.Een activiteit die educatief (Leudal scholen) en met (Limburgse) beeldende kunstenaars op jaarbasis continu doorloopt. Samenstelling van de werkgroep:
Voorzitter: 
Marita Palland (marita.palland@gmail.com), Jan Peeters (projectcoördinator), Kees van der Heijde, Jan Hendriks, Jolanda Jakobs, Ine Geraedts en Bob Strik. 
Contactadres: Jan Peeters, info@jancmpeeters.nl, tel. 0475 451981.