Vrijdag 31 augustus 2018

Kunst- en Cultuurweekend Leudal: 
Aan de kloostertafel in De Bombardon

Om 18.00 uur is de officiële opening van het Kunst & Cultuur Weekend Leudal in De Bombardon.
Iedereen is hierbij van harte welkom!

En daarna, om 18.30 uur, volgt een spannend programma .....!

Kloosters in onze regio kampen met leegloop en leegstand. Helaas ook in het mooie Leudal, van oorsprong toch wel een toonbeeld van het rijke Roomse leven! Maar nu doen al enige tijd geruchten de ronde dat een nieuwe kloosterorde, orde ‘De Gouden Eikel’, zich in het Leudal wil gaan vestigen en daarvoor dringend op zoek is naar nieuwe kloosterlingen.

Op vrijdag 31 augustus stelt kloosterorde “De Gouden Eikel’ de inwoners van Leudal daarom in de gelegenheid een avond mee te draaien in het klooster om zo te ervaren wat het ware, vaak gezellige, soms zware, kloosterleven inhoudt.

De Kleine Zaal in de Bombardon wordt dan omgetoverd tot refter en vanaf 18.30 uur kunt u daar intreden! In samenwerking met Tonieëlgroep Heitse kunt u letterlijk proeven aan en u bezinnen op een leven als pater of non. Verdere details over toetreding tot deze orde blijven nog een goed bewaard geheim…. De Stichting Kunst & Cultuur Leudal kan u alleen een heel smakelijke en vooral gezellige avond beloven. De deelnamekosten bedragen € 30 per persoon.

N.B. Voor deze activiteit dient u zich aan te melden, het aantal plaatsen is beperkt! Voor aanmelding: info@debombardon.com.

Deze activiteit is een onderdeel van het Kunst- en Cultuurweekend Leudal en wordt georganiseerd door de Stichting Kunst & Cultuur Leudal in samenwerking met De Bombardon.

.