2016 Leudal Expositie: Jos Solberg en Leo Horbach

Najaarstentoonstelling gemeentehuis Leudal
‘Onderweg naar Kunst’

Van zaterdag 30 oktober t/m 13 november exposeerden Jos Solberg (Geleen) en Leo Horbach (Landgraaf) in het gemeentehuis van Leudal.

Jos Solberg
Een groot deel van zijn leven staat bij Jos Solberg, naast het schilderen, in het teken van het lopen langs historische wandelwegen die door Europa lopen. De onderwerpen van de schilderijen zijn voornamelijk gebaseerd op  de indrukken die de kunstenaar heeft opgedaan tijdens het lopen van
de Camino, de weg naar Santiago de Compostela.  Die indrukken  geeft hij weer in acryl en pastel.
De schilderijen die ontstaan zijn geen fotografische weergaven van wat gezien is, maar een semi abstracte herinnering aan lijnen, vormen en aan de gedachten die het landschap bij hem opriep tijdens zijn trektocht.

Leo Horbach
Leo Horbach houwt zijn beelden bij voorkeur uit harde en middelharde steensoorten. Tegenwoordig is het extreem witte marmer uit Laas (Lasa) in Zuid Tirol favoriet. Leo vindt zijn inspiratie vaak in de mythologie en de wereld van sagen en legenden. Weelderige vrouw-  en dierfiguren of een symbiose van beide vormen een bont geheel in zijn kunstzinnig oeuvre. De beelden hebben een groot aaibaarheidsgehalte en nodigen uit tot het volgen van de lijnen en vormen. Vaak balanceren de werken op een uiterst iele basis waardoor de steenmassa een luchtig, zwevend en speels karakter krijgt.

 

Opening Najaar expositie

Zondag 30 oktober vond de opening van de najaarstentoonstelling  2016 in het gemeentehuis van Leudal plaats, georganiseerd door de werkgroep exposities.

De twee kunstenaars, Jos Solberg uit Geleen en Leo Horbach uit Landgraaf, genodigden en belangstellenden werden in de raadszaal ontvangen door burgemeester Arno Verhoeven. In zijn korte openingsrede benadrukte de burgemeester het belang van alle uitingen van beeldende kunst in de gemeente Leudal.

Vervolgens ging Jan Peeters in gesprek met de kunstenaars. De schilderijen van Jos Solberg zijn de verbeelding van de indrukken die hij opdoet tijdens zijn lange wandeltochten door Europa. Het zoeken naar een horizon die nooit bereikt zal worden omdat er steeds weer een nieuwe horizon opduikt gaf aanleiding tot een filosofische bespiegeling.

Leo Horbach ging tijdens het gesprek in op de uitdagingen en mogelijkheden die opgesloten zitten in de vorm en structuur van de kei of brok marmer. Verschillende stenen van nog onbewerkt tot voltooide sculptuur gingen ter verduidelijking van hand tot hand.

De middag werd afgesloten met een vernissage waarbij de gasten hun vragen en opmerkingen kwijt konden bij de kunstenaars.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »