2016 Dre Devens

Dre Devens met 'just incomprehensible again'
7 oktober t/m 30 december 2016

Devens begon zijn kunstopleiding aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht.(1963) afdeling edelsmeden, studeerde af in 1968 en heeft nooit meer “geëdelsmeed”!
Een uitnodiging van het Bonnefantenmuseum in Maastricht voor een solo-expositie deed hem besluiten  “fulltime” beeldend kunstenaar te worden. Dit nadat hij enkele jaren in het onderwijs gewerkt heeft. Enkele jaren na die solo-expositie is hij ook nog deelnemer geweest aan de Jan van Eijckakademie. Vanaf de jaren 80 heeft hij geregeld geëxposeerd in binnen en buitenland en ook diverse grote opdrachten uitgevoerd. Verder heeft hij gastlessen gegeven o.a. aan de Rijksacademie Amsterdam, Jan van Eijckakademie & het Minneapolis College of Art & Design.

Over zijn werk:
Door middel van elimineren en kleine ingrepen ontleedt hij de fysieke architecturale ruimte om vervolgens deze als een constructivist opnieuw op te bouwen. De ingrepen bestaan uit het aanbrengen van lijnen of vlakken of onverwachte elementen in de ruimte. Hij laat de beschouwer tot een nieuwe ruimtelijke ervaring komen. Door zijn handelingen schept hij orde in de chaos, waarbij de ruimte en zijn ingrepen naast elkaar bestaan en leiden tot een nieuw ideaal.
Voor Devens is het een zoeken naar het essentiële beeld:
Het elimineren van de chaos / de 2 dimensionale ruimte geven / de 3 dimensionale beweging geven.
Meer wijzen op de afwezigheid van het zichtbare en de beschikbaarheid van het ongeziene
Het niet-verwachte en onvoorspelbare, de "kijker" dwingen om zijn vooroordelen op te geven en mee te leven in die paar lijntjes en vlakken.
De confrontatie met de visuele rust en stilte.
Devens heeft een eigen en herkenbare beeldtaal ontwikkeld die zelfs bij kleine en figuratieve ingrepen onmiskenbaar ‘des devens' zijn.

Over het werk in de kapel:
just incomprehensible again (alweer alleen maar ondoorgrondelijk/onbevattelijk/onpeilbaar) De bedoeling is om in de periode van de 3 maanden 7 maal (7 staat o.a. voor de 7 dagen van de week, de 7 sacramenten, geluksgetal etc.) een “beeld” te creëren Uitgaande van een aantal momenten in het christelijk denken en leven, al dan niet gebaseerd op of gerelateerd aan bestaande tradities en rituelen, de toeschouwer dwingen om zelf hetgeen hij met zijn ogen ziet, in zijn hoofd verder te vervolmaken.

okt 07      doch Gott ist überall
okt 18      Heilige Lucas  - de patroon van kunstenaars
nov 04     DE INWIJDING om 19.00 uur bij de kapel door de kunstenaar.
nov 30     Heilige Andreas - de patroon van dre devens
dec 04     Sinte Berb  - in de mijnstreek de vrouw van sinterklaas
dec 25     Geboorte van Jezus
dec 28     De onnozele kinderen

Dre Devens (Heerlen 1946) woont en werkt in Maastricht. Meer informatie: zie de website www.dredevens.nl

De installatie in de Missiekapel, naast de kerk in Heythuysen, is dagelijks continue waarneembaar.

DE INWIJDING was op 4 nov. om 19.00 uur  in een informele ontmoeting  bij de kapel met de kunstenaar in gesprek met  burgemeester Verhoeven.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »