2016 Najaarsexcursie

Verslag van de Najaarsexcursie 2016

Zaterdagmorgen 29 oktober stappen ruim 30 deelnemers in Baexem op de bus voor een bezoek aan Museum Oud Amelisweerd en Fort Vechten, onderdeel van de Nieuwe Hollandse waterlinie.

De heenreis met onze vrouwelijke chauffeur Karin verloopt zeer spoedig en allengs verandert de mistige grijze ochtend in een stralend zonnige dag.

De eerste bestemming is Museum Oud Amelisweerd,  een kasteel/buitenplaats opgetrokken in Hollands-Classicistische stijl, omgeven door in landschapsstijl aangelegde bosgedeeltes en landerijen. Na de koffie in De Veldkeuken, het voormalige koetshuis, is het tijd voor een rondleiding onder leiding van een gids.

Museum Oud Amelisweerd
Het kasteel is de residentie geweest van koning Lodewijk Napoleon en een expositie schetst een beeld van de tragiek van de eerste koning van Holland aan de hand van zijn eigen woorden (hij wilde liever schrijver worden dan koning, een taak die hem was opgedragen door zijn oudere broer Napoleon Bonaparte), van historische objecten en van negentiende-eeuwse kunstwerken. Tevens zijn er  een groot aantal werken te zien van de kunstenaar Armando die uitmuntend aansluiten bij de belangrijkste thema’s in Lodewijks leven: heerserschap, broedertwist, melancholie en oorlog.
Dit alles tegen een achtergrond van handgeschilderd behang in de verschillende stijlkamers.

Na een wandeling door het in prachtige herfstkleuren getooide landgoed wordt de lunch gebruikt in uitspanning “Het Theehuis”. Terug naar de bus gaat via een wandelpad langs de Kromme Rijn.

Waterliniemuseum
Volgend excursiedoel is het nabijgelegen Waterliniemuseum, gelegen op het terrein van Fort Vechten, gebouwd tussen 1867 en 1870 als onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Het pas geopende museum toont interactieve tentoonstellingen vanaf de Romeinse tijd tot latere periodes waarbij het zaak was de Hollandse provincies te beschermen tegen vijandelijke invallen.
De architectuur van het gebouw is bijzonder; veel organische vormen met gebogen lijnen. In de patio lig een 50 meter lange maquette van de waterlinie.

Het laatste onderdeel is een rondleiding door het fort, waarbij we een goed beeld krijgen van de het leven dat de hier gelegerde manschappen voerden. Van keuken tot met stro gevulde matrassen, van sanitaire voorzieningen tot manoeuvreren met het geschut.

De terugreis verloopt zonder hindernissen en op de geplande tijd zijn we weer in Baexem.

Een mooi georganiseerde excursie, anders dan anders, maar daarom niet minder interessant.

 


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »