2017 Ton Slits

Ton Slits
EEN TOREN IN EEN KAPEL

De Missiekapel te Heythuysen vierde met de tentoonstelling AANDACHT haar eerste lustrum. In deze tentoonstelling van beeldend kunstenaar Ton Slits werd AANDACHT met R.E.A.C.H./the infinite getoond.

‘We tekenden torens in kelders” dichtte Gerrit Kouwenaar over zijn verblijf in een schuilkelder tijdens de oorlog.
Een toren beklimmen is, evenals het bouwen ervan, een omtrekkende beweging  om naar boven te gaan. Het begrip “Toren” is uiteindelijk een alles omvattende vingerwijzing naar omhoog.

Ton  Slits stapelt in de Missiekapel een toren, een kunstwerk dat refereert aan de onmacht van de mens, de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan en het reiken naar het oneindige.
Deze ruimtelijke installatie is opgebouwd met ongeveer tweehonderd, los op elkaar gestapelde elementen van bewerkt karton die in de verte doen denken aan LEGO blokjes.
Samen verbeelden ze een 4 meter hoge toren die op een draagbaar in de vorm van een kruis is geplaatst. De binnen- en buitenzijde van de toren is behangen met lange strengen zwart haar.

De  opening op vrijdag 7 april 2017 om 19.00 had dit keer een bijzondere agenda omdat het project ‘van Missiekapel tot Kunsttempel’ haar tweede lustrum start.

'Van Missiekapel tot Kunsttempel’ is een activiteit op projectbasis van de stichting Kunst en Cultuur Leudal en in constructieve  samenwerking met de stichting Vrienden van de Missiekapel. Het project wordt uitgevoerd door de werkgroep Missiekapel van de stichting Kunst en Cultuur. De aftrap werd op 12 mei 2012 gegeven door wethouder Paul Vogels, toen portefeuillehouder Kunst en Cultuur en Jan Peeters initiator/projectleider.

Burgemeester Verhoeven van de gemeente Leudal zal de belangstellenden voor de tentoonstelling van kunstenaar Ton Slits, maar bij deze gelegenheid ook de vrijwilligers en sympathisanten in het kader van 5 jaar continu exposities en educatieve activiteiten, verwelkomen.

Na de ontvangst door de burgemeester geeft Rick Vercauteren, conservator Stedelijke Kunstcollectie Venlo een inleiding op het werk van Ton Slits.

Vercauteren karakteriseert het oeuvre van Slits: “Slits leert ons feitelijk bewuster kijken en alerter bepalen. En scherper ervaren. De ene keer construeert hij stapsgewijs, specifiek van klein naar groot denkend.. een andere keer denkt hij precies andersom. Vanuit het kleine ontvouwt zich dan weer het grotere en tenslotte het allergrootste.”

Hiermee werd deze 22ste Missiekapel expositie vervolgens geopend.

De tentoonstelling was permanent te zien door de glazen deur van de kapel, van 7 april tot en met 30 juni 2017.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »