2017 Jeugdproject Kunst en Cultuur

Jenaplanschool de Klink in de ban van de kunst

Vanaf 31 maart heerst er in ‘Jenaplanschool de Klink’ te Grathem grote bedrijvigheid. In samenwerking met de ‘Werkgroep Exposities’ van de ‘Stichting Kunst en Cultuur Leudal’ loopt het ‘Jeugdproject Kunst en Cultuur’ waarbij de leerlingen kunnen deelnemen aan allerlei workshops op het gebied van kunst, poëzie, fotografie en cultuur. De hele vrijdagmiddag en het hele schoolgebouw zijn vrijgeroosterd en alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 doen mee. Negen verschillende kunstenaars uit de regio verzorgen de begeleiding. De kunstenaars proberen niet alleen de leerlingen te inspireren en motiveren, maar anderzijds ook zelf inspiratie te halen uit het contact met jongeren. De activiteiten vinden niet alleen plaats op school maar ook op locatie of in het atelier van de kunstenaar.  Er wordt gewerkt in kleinere groepjes zodat elke leerling voldoende aandacht krijgt en de kunstenaars prettig kunnen werken en begeleiden. Het project loopt tot het einde van het schooljaar 2016-2017.

Het is een heel circus op zo’n vrijdagmiddag. Zo kun je leerlingen vinden liggend aan de oever van een ven om net dat ene unieke plaatje te schieten van een spinnetje in het riet; en daarbij hoort een gedicht dat past bij de emotie van de jonge fotograaf. Of je ziet leerlingen die plakkend, knippend, timmerend en vervend een fantasiewereld scheppen uit verpakkingsmateriaal van supermarkten. Of kinderen die begeleid door kunstenaar Ismael Riega op grote kartonnen borden een eigen stripverhaal maken; zelfbedacht en zelf geïllustreerd. En dan heb je nog leerlingen die kunstobjecten maken van afvalmateriaal of zich uitleven in het atelier van keramist Jac Linssen. Verrassend zijn ook de holistische schilderijen, waarbij het kunstwerk zich als het ware vanzelf openbaart aan de maker en de silhouettekeningen met gemengde technieken waarbij elke leerling zijn eigen verhaal,  karakter en denkwereld verwerkt op levensgrote schilderijen.

Het is voor Juf Trudie Takken en juf Kristel Slaats een hele klus om alles te organiseren en in goede banen te leiden; maar ze zien het als een uitdaging. De tomeloze inzet  en het enthousiasme van de leerlingen vormt hun beloning. En … Jenaplanschool de Klink wordt zo op de kaart gezet. Daarbij wordt het onderwijsdoel niet vergeten. Het project sluit ook aan bij de thema’s  Communicatie en Mens die in alle vakken op ‘Jenaschool de Klink’ aan de orde komen.

Ook zal ‘Het Andere Ei”, een levensgroot, meer dan 3 meter hoog ei, in de vorm van een stalen frame, opnieuw worden aangekleed door de leerlingen van de school. “Het Andere Ei” is een project van kunstenaar Jan C M Peeters. Het is een rondreizend ei dat in vele vormen en gedaanten is geëxposeerd en inmiddels zijn eigen historie heeft opgebouwd.

De resultaten / prestaties zullen tijdens het Kunst en Cultuur Weekend Leudal 2017 worden tentoongesteld (eerste weekend van september) in kasteel Groot Buggenum of de Nassaurie te Grathem: zowel het werk van de leerlingen als van hun leermeesters/ inspirators.

Dit project kan gezien worden als pilot-project. In de toekomst kunnen ook andere scholen uit Leudal, die samenwerken binnen SPOLT, de overkoepelende organisatie van scholen in Leudal, beurtelings deelnemen aan het project.

We zouden heel graag in contact komen met kunstenaars die het komende jaar workshops voor leerlingen willen verzorgen.  Zij kunnen een mailtje sturen naar jmgdenessen@hetnet.nl.

De Stichting Kunst en Cultuur Leudal organiseert nog talloze andere activiteiten. Op onze site
vindt u daarover meer informatie.  (www.kunstencultuurleudal.nl/).

 Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen deelnemen aan een van de werkgroepen of belangstelling hebben voor een functie in het bestuur van de Stichting. U kunt daarvoor contact opnemen met Jan Kraak, de voorzitter van de Stichting Jan Kraak ( jhkraak@home.nl ).

Graag nodigen wij belangstellenden uit om op vrijdag 1 september (opening) of zaterdag 2 september een bezoek te brengen aan de tentoonstelling. De kunstenaars en leerlingen zullen u vol trots ontvangen en rondleiden.

Foto’s Frans Daemen.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »