2017 Kunst en Cultuurweekend Leudal

Opening van het kunst & cultuurweekend Leudal 2017

De opening van het kunst & cultuurweekend Leudal 2017 en  tevens opening van de expositie van het jeugdkunstproject vindt plaats op vrijdag 1 september om 15.00 uur bij het gemeenschapshuis de Nassaurie en Jenaplanschool de Klink in Grathem.

Het talrijk publiek uit wereld van onderwijs, kunst, politiek en zeker ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 met ouders en andere belangstellenden verzamelt zich op het plein voor de school.

Sjaak Denessen, voorzitter van de werkgroep exposities, benadrukt in zijn welkomwoord dat de jeugd hoofdpersoon is bij deze opening. Dat wordt ter harte genomen door de volgende sprekers die zich allen door leerlingen laten helpen in hun woorden.

Het jeugdkunstproject dat van april t/m juli liep, heeft een indrukwekkende expositie opgeleverd. De resultaten van de workshops, geleid door een negental kunstenaars, zijn te zien in de zaal van de Nassaurie en de school. De geëxposeerde werken gaan van fotografie en poëzie tot silhouetten tekenen, schilderen, kunst uit afvalmaterialen etc.

Uit alle lovende woorden komt naar voren: “Ieder kind is een kunstenaar”. Met de juiste begeleiding en sturing zijn aan de verbeelding en fantasie van kinderen geen grenzen gesteld. En er zijn geweldige resultaten te bereiken.

Jenaplanschool de Klink heeft de spits afgebeten, maar de potentie is overal aanwezig en het is te hopen dat dit jeugdkunstproject een vervolg zal gaan krijgen bij andere scholen. Zo blijft het kunst en cultuur gebeuren niet alleen leven bij de oudere generatie, maar wordt ook de jeugd erbij betrokken.

Een ander gedeelte waar de leerlingen aan hebben meegewerkt, is de metamorfose van Het Andere Ei, een reizend project van Jan C M Peeters. Het dialectwoord leez-ei voor windei krijgt een heel andere betekenis als het door leerlingen is voorzien van teksten, gezegden en spreekwoorden die allemaal te maken hebben met ei, maar het woord ei zelf mocht niet gebruikt worden. Zo wordt het  leez-ei getransformeerd tot lees-ei.

Onder leiding van Arno Walraven, loco-burgemeester van gemeente Leudal wordt het ei door een menigte leerlingen in de monumentale boom op het plein voor de school gehesen.

Daarna gaat iedereen de Nassaurie en de school in om de expositie te bekijken, waar naast het werk van de leerlingen ook werk te zien is van de kunstenaars die het project begeleid hebben. Aan de ingang krijgt iedere bezoeker een dichtbundel waar de gedichten en foto’s opgenomen zijn die de kinderen gemaakt hebben.

Foto’s: Frans Daemen


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »