2017 Kunst en Cultuur Weekend: sluiting

Na de talloze bezoekers overdag tijdens het kunstfietsen zijn ’s avonds organisatoren, medewerkers en vrijwilligers aan het KCWL2017 aanwezig in de schuur van Hoeve Ghoor in Nunhem.

De voorzitter van de Stichting, Jan Kraak, heet iedereen welkom, bedankt al degenen die aan dit weekend meegewerkt hebben, met een speciaal woord van dank  aan Babs Schaper die dit jaar het ‘Kunstfietsen’  vorm gaf  en op wiens initiatief de hommage aan Dolf Wong tot stand kwam.  Vervolgens wordt uitleg gegeven over het verdere verloop van de avond. Eerst volgt een fotopresentatie van het kunstfietsen 2017. Har Haans praat de foto’s, gemaakt op de twaalf locaties, aan elkaar en zet de kunstenaars en hun werk in het zonnetje.

Verder staat het programma bijna volledig in het teken van de hommage aan Dolf Wong. De schuur van Hoeve Ghoor is op fraaie wijze ingericht met werken van de in april van dit jaar overleden kunstenaar. Aan de muren schilderijen van Beppie Wong-Willems die zelf ook aanwezig is deze avond.

Er wordt een documentaire film vertoond over de restauratie van het meisje met meeuwen. Jac Beelen is heel nauw betrokken geweest bij het herstel van het beeld, na de ontvreemding van de meeuwen. In de film doet Jac het verloop van de werkzaamheden uit de doeken; van het boetseren, gieten en afwerken van de vogels tot de plaatsing van het gerestaureerde beeld op zijn tegenwoordige plaats in Roermond.

Bob Strik heeft een aantal beelden van Dolf Wong die een plaats hebben in de openbare ruimte in de regio  gefotografeerd en er weersbestendig  fotoprints op groot formaat van gemaakt. Aan Jan Kraak de taak om als veilingmeester op te treden om de doeken bij opbod te veilen. Na aanvankelijke aarzeling (niet iedereen is vertrouwd met de gang van zaken op een veiling), wordt het spel van bieden met meer enthousiasme gespeeld. Negen van de elf prints vinden een nieuwe eigenaar, waarbij de afbeelding van de groep koeien in Wessem het formidabele bedrag van €450 doet. In totaal brengen de fotoprints €1050 op.

De opbrengst van de veiling is bedoeld om van jeugdkunstprojecten zoals dit jaar voor het eerst is gehouden, een jaarlijks terugkerend evenement mogelijk te maken. De voorzitter haalt aan dat het kunst en cultuurgebeuren in Leudal voornamelijk een aangelegenheid is van een veelal oudere generatie. Stichting Kunst en Cultuur Leudal  wil ook de jongere generatie aanspreken en enthousiast maken. En het jeugdkunstproject van Jenaplanschool de Klink in Grathem dat aansluit bij het centrale lesprogramma mens en communicatie, is een groot succes geworden. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

 

Bekijk/download hier de Flyer


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »