MAARTEN VAN DEN BERG en NATASCHA WAEYEN : 'MINSTENS TACHTIG RONDJES

MAARTEN VAN DEN BERG en NATASCHA WAEYEN

De 27 editie Missie Kapel; een installatie met als titel

‘MINSTENS TACHTIG RONDJES’

Permanent te zien van 9 juni t/m 30 augustus 2018 in de Missiekapel te Heythuysen.

In 1988 begonnen Maarten van den Berg en Natascha Waeyen met hun kunstopleiding in dezelfde propedeuseklas aan de Kunstacademie in Maastricht. Maarten studeerde af als beeldhouwer en Natascha als monumentaal vormgever. Beide kunstenaars gingen daarna ieder hun eigen weg. De beeldhouwer ontwikkelde zijn liefde voor taal, schreef een aantal dichtbundels en verwerkte zijn poëzie op diverse plaatsen in de openbare ruimte. De tekenaar vond haar beeldtaal in het bouwen van ruimtelijke installaties met draadgaas en licht. Jaren later vonden de kunstenaars elkaar in het idee om beide kunstdisciplines te verbinden en te ontwikkelen tot een gezamenlijk werk. De smeltvorm die is ontstaan maakt ondermeer gebruik van braille en gebarentaal. Zo heeft het werk zowel aandacht voor onze zintuigen als het ontbreken ervan. Toen Jan Peeters aan Natascha en Maarten vroeg om de Missiekapel van Heythuysen onder handen te nemen, was de cirkel rond. Het multidisciplinaire resultaat heeft nu zijn weerslag in de kapel gevonden en kreeg de titel ‘minstens tachtig rondjes’.

Maarten van den Berg (1970, Heerlen) is dichter en beeldend kunstenaar. Zijn werk kenmerkt zich door een onmiskenbare romantische inslag langs rouwranden van de dagelijkse realiteit. Hij schreef vijf bundels en werd opgenomen in diverse bloemlezingen. Daarnaast is zijn dichtwerk op talloze plekken terug te vinden in de openbare ruimte. Zijn dichtregels zijn te vinden op straat, plein, brug, schoolgebouw, fabriek, gemeentekantoor, kerk, restaurant en café. Hij zoekt veelvuldig samenwerking met mensen uit andere disciplines zoals muzikanten, beeldend kunstenaars, architecten en fotografen. Maarten van den Berg beschrijft een rauwe zoektocht naar verstilling, over stadsmatrozen, liefde, gevlochten eenvoud, troost en vechtlust.

Natascha Waeyen (1971, Roermond) woont en werkt als beeldend kunstenaar in Maastricht. Zij studeerde af aan de Kunstacademie in Maastricht en deed een postgraduate drawing & painting aan het Schotse Edinburgh Collage of Art. Haar werk kenmerkt zich door transparantie, ruimte, ritme en licht. In de afgelopen jaren heeft zij een aantal gemeentelijke opdrachten in de openbare ruimte gerealiseerd. Haar universele beeldtaal vindt voortdurend weerslag in nieuwe installaties die zich laten schetsen door een duidelijke persoonlijke hand.

Aanleidingen als poëzie, parken, rotondes, een asielzoekerscentrum en eenvoudige ontmoetingen brengen nieuwe invalshoeken en een verrassende gelaagdheid in haar werk tot stand. Ze legt graag verbindingen tussen verschillende kunstdisciplines door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere kunstenaars. Natascha Waeyen is actief in binnen- en buitenland.

Websites en social media:    

www.nataschawaeyen.nl | https://www.facebook.com/nataschawaeyen.nl/

maartenvandenberg.net  |  https://www.facebook.com/maarten.vandenberg.1232  | Instagram: maarten_van_den_berg


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »