2019 04 06 Voorjaarsexcursie naar Dordrecht

Om 8.45 uur vertrokken 49 kunstliefhebbers per bus naar Dordrecht.

Na een voorspoedige reis en een korte wandeling vanaf de schouwburg bereikten we rond 10.45 uur het Dordrechts Museum. In het restaurant werden we getrakteerd op koffie en gebak.

Om 11.15 startte de rondleiding.

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan honderd professoren en politici kwamen hier bijeen tijdens de Dordtse synode.

Dordrecht herdenkt deze gebeurtenis met talrijke evenementen, waaronder een tentoonstelling in dit museum. De tentoonstelling, Werk, Bid en Bewonder, geeft een nieuwe kijk op kunst in relatie met het Calvinisme.

Portretten van rijke patriciërs, geschilderd door o.a. Ferdinand Bol, Rembrandt van Rijn en vele anderen getuigen hiervan. Luxueuze stoffen en interieurs mocht men etaleren. Zelfs naakte portretten waren geen taboe, al was dat wel op allegorische wijze.

 

 

Naast de tijdelijke tentoonstelling maakten we ook kennis met de vaste collectie van het museum. Deze collectie omvat een indrukwekkende verzameling van zowel internationale als Nederlandse schilderkunst met werk van plaatsgenoten Ary Scheffer, Ferdinand Bol en Albert Cyp.

Na de lunch, die op eigen gelegenheid gebruikt werd, dit kon in het museum of in de stad, volgde een stadswandeling. Drie gidsen leidden ons langs de voornaamste pleinen, monumenten en straten. Gedurende anderhalf uur vertelden ze over de boeiende geschiedenis van de stad.

Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten. Door haar strategische ligging aan het water kreeg de stad het stapelrecht. Er werd wijn, bier, zout en graan verhandeld. Dordrecht heeft een patriottisch verleden gehad. Ze waren van mening dat in een republiek geen erfrecht past.

Bezienswaardigheden zijn o.a. de groothoofdpoort, de grote kerk, het stadhuis, het hof van Nederland, het Scheffersplein, het Arend Maartenshof, de Vismarkt, het museum Huis van Gijn, de visbrug met het standbeeld van Johan en Cornelis d Wit. Bijzonder zijn de huizen met Dordtse gevels, ontwikkeld in de 16e eeuw als meesterproef van de metselaarsgilde.

Na een dag met veel kunst en geschiedenis vertrokken we moe maar voldaan om 17.00 uur terug naar Baexem.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »