2019 expositie

Kunst en techniek in de oude orgelfabriek

De tentoonstelling ‘Kunst en techniek in de oude orgelfabriek’ werd georganiseerd door de ‘Werkgroep Exposities’ van de ‘Stichting Kunst en Cultuur Leudal’ in samenwerking met Heemkundevereniging Heitse.  De opening was op 16 juni. Ook de drie daaropvolgende weekends was de tentoonstelling opengesteld.

Onderdelen van de tentoonstelling

  1. Een kunsttentoonstelling in de vroegere productiehallen van het bedrijf, met als thema ‘het raakvlak van techniek en kunst. Zeven vermaarde kunstenaars verleenden hun medewerking: Ton Oostveen, Benard Visser, Natascha Waeyen, Jeroen Vrijsen, Marco Wit, Godelieve Geurts en Gart Smits. Ook werd een tweetal werken geëxposeerd van de in 2009 overleden Shinkichi Tajiri; een internationaal bekend kunstenaar uit de COBRA-school, die lange tijd zijn atelier had in kasteel Scheres te Baarlo. Tijdens de openstelling werden rondleidingen langs de kunstenaars verzorgd door Ger Hermans.
     
  2. Een historische tentoonstelling van orgelbouwer Verschueren, met aandacht voor de ontstaansgeschiedenis en het maatschappelijk en economisch belang voor de gemeenschap Heythuysen. De tentoonstelling werd gerealiseerd in een samenwerkingsverband met de ‘Heemkundevereniging Heitse’ en de eigenaar van het bedrijfspand Leon Verschueren.
    Tevens werd een video van Bob Strik vertoond; een interview met Leon Verschueren, met historische beelden van het bedrijf, de medewerkers en het vervaardigen van orgels.
  3. Een graffitiproject van basisschool de Heihorst te Heibloem in samenwerking met de graffitikunstenaar Gart Smits.

 

 

Kunstenaars
De kunstenaars konden elk een eigen bedrijfshal inrichten met hun kunst. De geselecteerde kunst sloot goed aan bij het desolate industriële karakter van de hallen. Publiekstrekker waren de werken van Tajiri maar er was sprake van een goede harmonie tussen de verschillende kunstenaars, het werk en de ruimte. Tijdens de tentoonstelling werden goede contacten gelegd tussen kunstenaars en kunstliefhebbers.

 

Doelgroepen
Er werden verschillende doelgroepen bereikt: kunstliefhebbers, medewerkers, ex-medewerkers en hun familieleden van Verschueren Orgelbouw, liefhebbers van orgels en orgelmuziek en jongeren (graffitiproject). Ook was het voor velen een klein mysterie wat zich achter de statige dorpsgevels bevond. Door de opzet van de tentoonstelling kwam een breed publiek in aanraking met kunst. Opvallend was het dat alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd waren. Bij kunsttentoonstellingen zien we meestal een oververtegenwoordiging van de leeftijdscategorie 60+.


De opening
Tijdens de opening sprak voormalig directeur van het Stedelijk Museum Roermond, dhr. Ridsert Hoekstra de kunstenaars toe. Voor zijn toespraak klik op lees meer. Er was orgelmuziek door organist Jean Pierre Steijvers op een oud huisorgel en een toespraak door scheidend burgemeester Arno Verhoeven. De openingshandeling werd verricht door Leon Verschueren en de burgervader door op een antiek draaiorgel het nummer ‘daar komt de orgelman’ te spelen. Al met al duurde de openingsplechtigheid wat lang. Tijdens de opening werden alle sponsoren vermeld. Een verbeterpunt is om in plaats van een toespraak over en tot de kunstenaars een rondleiding langs de kunstenaars te verzorgen.

 

 Publieke belangstelling.
Zo’n 350 belangstellenden waren getuige van de opening. In de 3 opeenvolgende weekends kwamen nog zo’n 750 bezoekers de tentoonstelling bezichtigen. De samenstelling van de bezoekersstroom was zeer gevarieerd. Er waren veel lovende kritieken. Aan alle bezoekers werd een mooie tentoonstellingsbrochure uitgereikt hierin worden ook alle sponsoren vermeld.


Dankwoord
De groots opgezette tentoonstelling kon alleen slagen door de medewerking van veel vrijwilligers: de leden van ‘de Werkgroep Exposities’ en ‘de Heemkundevereniging Heitse’, organist Jean Pierre Steijvers, kunstkenner Ridsert Hoekstra, en de suppoosten.  We willen Leon en Mieke Verschueren bedanken voor de prachtige expositieruimte en voor alle informatie en fotomateriaal. Daarnaast werden bijdragen in natura beschikbaar gesteld door diverse ondernemers VETI, Wijnkopers Alex Storms Mertens, EP Tummers en Hermans Makelaardij. ‘De Stichting Verschueren Orgelbouw Ittervoort’ stelde belangeloos foto’s en gereedschappen beschikbaar.
Zonder de ondersteuning van sponsors ‘Rabobank Peel, Maas en Leudal’, de ‘Gemeente Leudal’ en ‘het Huis voor de Kunsten’ te Roermond zou het niet mogelijk geweest zijn deze tentoonstelling te organiseren. En last but not least danken we de kunstenaars voor hun creatieve inbreng en de vele uren van voorbereiding.

        

 


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »