2021 van 11 juni t/m 29 augustus: Anja Sijben

EXPOSITIE 11 juni t/m 29 augustus 2021
De projectgroep “van Missiekapel tot Kunsttempel” onder auspiciën van de stichting Kunst en Cultuur Leudal stelt de ruimte beschikbaar voor een
39ste editie met meer dan 100 tekeningen van

 ANJA SIJBEN

Anja Sijben: “De De intensiteit van de foto “Gerlinde L.  3.12.1962” van kunstenaar Detlef Orlopp intrigeerde me om het beeld meer dan 100 keer te tekenen.” Een verscheidenheid aan Gerlindes karaktertrekken komen tot uiting, of zijn het Anja’s eigen reflecties?

Speciaal voor de Missiekapel maakte zij deze installatie. “In een kapel of kerk voel ik me bekeken, beoordeeld en tegelijkertijd word ik verleid om anderen te bekijken. Ook is het een plek om tot zelfreflectie te komen. Deze drie elementen zetten mij ertoe dit werk te maken.”

Kunstenaar Anja Sijben onderzoekt in haar werk de waarden die het menselijk gedrag bepalen. Zij heeft de Nieuwe Akademie in Utrecht afgerond. Ze heeft internationaal deelgenomen aan community art projecten (o.a. Lagos,Nigeria) en geëxposeerd (o.a. Omaha, Nebraska) .

“HET OORDEEL” is te bewonderen door de glazen deur van de Missiekapel aan de Dorpstraat naast de kerk in Heythuysen, Leudal   

van 11 juni t/m 29 augustus.

Er komt een cassette met een boek met tekeningen en een speciale ets van “Gerlinde L.  3.12.1962”. Deze ligt vanaf half juli in de Missiekapel. Voor meer informatie/bestellen anjasijben@hotmail.com, 06-10904329 www.anjasijben.com


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »