2021 van 5 december tot 28 februari: jac Lissen PAPOEA'S

De projectgroep “van Missiekapel tot Kunsttempel” onder auspiciën van de stichting Kunst en Cultuur Leudal stelt de Missiekapel voor een 41ste editie ter beschikking aan beeldend kunstenaar

JAC LINSSEN

met zijn exotische beelden. Het is voor Jac belangrijk om emoties expressief tot uitdrukking te brengen in zijn beelden. Door overbodige zaken weg te laten en zich te beperken tot het essentiële tracht hij de nadruk te leggen op het innerlijk van de mens.

Jac:

“Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in tribes en Papoea’s in het bijzonder. Dit oervolk met zijn rituelen en gebruiken boeit me zeer. Met expressionistische koppen probeer ik dit vorm te geven.”

Het imponeert hoe zij hun huid tatoeëren en met “littekens van power look” voorzien.

PAPOEA’S is te zien achter de glazen poort van de Missiekapel.

De Missiekapel, naast de kerk, Dorpstraat 6093 ED Heythuysen gemeente Leudal is permanent te bezichtigen

WWW.JACLINSSEN.NL   WWW.KUNSTENCULTUURLEUDAL.NL   WWW.MISSIEKAPEL.NL


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »