2022 Beijlshof Landart Manifestatie

Een terugblik op de Beijlshof LandArt Manifestatie

Op initiatief van de werkgroep Expo van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal (SKCL) vond van 14 t/m 30 oktober op landgoed Beijlshof te Heythuysen een grote Landart Manifestatie gehouden. De historie van het landgoed, met een oppervlakte van meer dan 90 ha., gelegen op het kruispunt van 4 middeleeuwse karresporen richting 4 kerkdorpen, gaat terug tot de vijftiende eeuw. De eigenaar van het landgoed, de ‘Stichting het Limburgs Landschap’, verleende alle medewerking.

 

Het kunstenaarscollectief

Negentien kunstenaars van Maastricht tot in Harlingen exposeerden kunstwerken die in en met de natuur tot stand waren gekomen. De meeste kunstwerken werden op locatie gerealiseerd in een symposiumweek voorafgaande aan de opening. ’s Avonds waren de kunstenaars ondergebracht in rustieke vakantiehuizen van ‘Met de kippen op Stok’ te Baexem, ideaal voor kruisbestuiving tussen de kunstenaars. Langs de kunstwerken was een wandelroute uitgestippeld.

 

Foto’s Bob Strik

Jeugdproject Fantasiedieren

Daarnaast bestond de manifestatie uit het ‘Jeugdproject Fantasiedieren’ Hieraan namen in totaal 90 leerlingen deel van Jenaplanschool de Klink te Grathem en basisschool de Zjwiek te Roggel. Vijf vrijdagen waren zij op locatie in de weer met stronken, takken, bladeren, wol en andere natuurlijke grondstoffen om fantasiedieren te maken. Zij werden ondersteund door 3 kunstenaars, door juffen, ouders en medewerkers van scholen en door bewoners van het AZC te Baexem. Zo kon een complete kudde fantasiedieren geplaatst worden in het weiland voor de hoeve.

 

 

Werkbespreking met de kinderen

Foto Fantasiedieren (foto Bob Strik)

Tot slot was er een historische expositie over Beijlshof en de relatie met de graven van Horne. Deze tentoonstelling bestond uit 12 levensgrote tentoonstellingsdoeken met landkaarten, historische gebouwen en prenten en een brochure met info over de eigenaren, pachters en bewoners en in het kort de geschiedenis en het verloop van de grenzen van Midden-Limburg, als onderdeel van het graafschap Loon en het Prinsbisdom Luik.

Doelgroepen en doelstellingen

De opzet van de manifestatie was het om aan de bezoeker een totaalpakket aan te bieden, met aandacht voor kunst en cultuur, historie en de natuur, gericht op alle leeftijdsgroepen. Bij de deelnemende leerlingen werd geprobeerd de creativiteit op te wekken en aandacht voor kunst en cultuur. Bewoners van het AZC te Baexem werden betrokken om hand en spandiensten te verrichten. Deze samenwerking werd door beide partijen als bijzonder prettig ervaren, waardoor ook veel onderling begrip ontstond. Tevens werden er rondleidingen verzorgd voor senioren, bewoners van zorginstellingen en minder validen. Om de doelstelling van brede participatie te realiseren was de manifestatie voor bezoekers vrij toegankelijk.

Hulp van bewoners van het AZC bij het opbouwen van de bamboepyramide

Rondleiding zorgbehoevenden

PR en Communicatie

Op diverse manieren werd de manifestatie onder de aandacht gebracht. De site van SKCL, een afzonderlijke Beijlshof Landart site (meer dan 3.000 bezoeken), videofilmpjes die op Facebook en YouTube werden geplaatst, artikelen en advertenties in de media, (Hallo Magazine, Limburger, Vrij uit, Hart van Limburg, Blaedje van Stramproy en digitale media), mails naar seniorenverenigingen en heemkundeverenigingen en zorginstellingen en een mailing naar ons eigen emailbestand. De deelnemende kunstenaars hadden de manifestatie op hun eigen site geplaatst en er stond een artikel in het kwartaalblad van ‘Stichting Het Limburgs Landschap’ met een oplage van 17.000 begunstigers. Een brochure over de Manifestatie werd gratis aan bezoekers uitgereikt. De oplage van 1200 exemplaren werd bijna volledig uitgegeven.

Bezoekers

Gedurende de 3 openingsweken bezochten in totaliteit iets meer dan 2000 bezoekers de manifestatie. Er was sprake van een grote geografische spreiding. Vele bezoekers kwamen van ver. De meesten kwamen toch uit een van de kernen van de gemeente Leudal, maar ook de grensgemeenten Maasgouw, Roermond, Weert en Peel en Maas waren goed vertegenwoordigd. Veel ouders en grootouders van de deelnemende kinderen kwamen kijken.

Medewerkers en ondersteuning

De organisatie werd gedragen door de Werkgroep Expo. Veel dank zijn wij verschuldigd aan diverse medewerkers van Stichting het Limburgs Landschap om het terrein en de gebouwen tentoonstellingsrijp te maken. Ongeveer 15 bewoners van het AZC te Baexem hebben hand en spandiensten verricht. Frank Coolen Machines stelde gratis het parkeerterrein beschikbaar. Jos Vossen en Adelin Remy verzamelden informatie voor de historische tentoonstelling; Zo’n 15 vrijwilligers verleenden assistentie als suppoost en als parkeerwacht.

De manifestatie werd financieel ondersteund door ‘de Gemeente Leudal’, ‘de Provincie Limburg’, ‘Rabobank Peel, Maas en Leudal’, ‘Het Prins Bernard Cultuurfonds’, en ‘het VSB-Fonds’ en

Er was een bijdrage van Basisschool de Zjwiek en Jenaplanschool de Klink in de kosten.

 

Jeugdproject Creatieve Afvalverwerking

Reeds eerder in 2022 liep het project creatieve afvalverwerking bij sg. St. Ursula te Heythuysen. Twee brugklassen van VMBO verzamelden plastic afval en verwerkten dit onder leiding van de kunstenaars Michiel Romme en Guus van den Akker tot kunstwerkjes. Het project liep op 10 vrijdagen tussen april en juli. Bij het project was er ook aandacht voor maatschappelijke aspecten en milieuaspecten. De eindpresentatie vond plaats in Bibliocenter Heythuysen op 8 juli. De kunstwerken werden daarna 2 weken tentoongestel

Het eerste plastic afval kunstwerk

 


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »