2012 Ine Geraedts. Installatie: 'curious moments'

De commissie beeldende kunst Leudal nodigde Ine Catharina Geraedts uit een installatie te maken voor de Missiekapel.

Na 3 maanden tentoonstellen van de installatie “Een kortstondige ontmoeting“ van Tilly Weckx komt vanaf 10 augustus 2012 een volgende kunstinstallatie in de Missiekapel met als titel 'CURIOUS MOMENTS '.

 Ine Catharina Geraedts

De Missiekapel, die de Stichting Vrienden van de Missiekapel met royale ondersteuning van de gemeente Leudal op verzoek van genoemde commissie van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal omgebouwd heeft tot Kunsttempel, heeft nu een video kunstenares geïnspireerd:

Ine Catharina Geraedts

Ine Catharina Geraedts heeft op 53 jarige leeftijd een bijzondere keuze gemaakt. Ze is, naast haar werk, 5 jaar gaan studeren aan de Academie voor beeldende Kunsten in Maastricht. In 2008 studeerde zij af als autonoom beeldend kunstenaar en verwierf in het kunstblad "Kunstbeeld" de nominatie van young talent en ook opmerkelijk is dat Metropolis M op internet meteen aandacht besteedde aan haar werk.

Haar afstudeerrichting is video-art. Voor sommige mensen wellicht een minder bekende vorm van kunst, voor haar echter de beeldtaal waarin zij zich perfect kan uiten. Zij ziet het als een vorm van poëzie in de ruimte.

Haar beeldmateriaal vindt zij letterlijk overal, zowel het beeld als het geluid.

Ine Catharina Geraedts: “Het is beeldmateriaal van situaties die ik niet vooraf heb kunnen bedenken maar die ik overal in mijn alledaagse werkelijkheid tegenkom. Het zijn vaak bijzonder gewone maar daardoor voor mij gewoon bijzondere situaties die ik waarneem. Machtsverhoudingen, rangorde, onderdrukking of angst zijn thema's hierin. Andere keren zijn het in het oog springende composities over ruimtelijkheid, schaduw, contrasten.

Opnames van deze situaties, ik noem ze ook wel objects trouvées, vormen het basismateriaal van mijn werk. De grote opdracht is: neemwaar”.

Zij vindt het, zoals ze zelf benadrukt, fantastisch om haar videowerk oftewel video-art aan mensen te laten zien. Niet zozeer om te vertellen, maar om verwondering te delen.

Zij is een van die hedendaagse kunstenaars die indringend laten ervaren dat de essentie van kunst communicatie is.

Afgelopen jaar, 2011, heeft zij o.a. met drie video's deelgenomen aan een expositie behorend bij het jaarlijks congres van The International Association for the Study of Dreams. Hiervoor heeft zij een Dream Art Award ontvangen met een honorable mention.

Dit jaar hebben wij haar kunnen verleiden om een kunstwerk te maken in de “nieuwe” Missiekapel. Zij is zeer enthousiast, evenals de vorige kunstenaar, ingegaan op een uitnodiging voor deze bijzondere locatie.

Dankzij de glazen etalagedeuren in de Missiekapel kan iedereen op ieder moment in aanraking komen met extra voor deze situatie gemaakte installatie.

De titel is “curious moments”. Het werk is zijn eigen communicatie.

Ine Catharina Geraedts spreekt dan ook van Autonome kunst. Ze creëert gelaagd werk waardoor de beschouwer de vrijheid en ruimte krijgt ermee te doen wat hij of zij zelf wil. Maar kijken is wel raken. Dus sommige mensen zullen er een boodschap in vinden, andere een herkenning en bij weer anderen roept het vragen op.

De Missiekapel vindt u direct naast de kerk in Heythuysen.
Deze kunstinstallatie van Ine Catharina Geraedts, uit Kessel, was te zien tot 11 november 2012.
Haar website: www.neemwaar.nl

 


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »