2012 Kunstfietsen

Eind april zijn de laatste aanmeldingen van deelnemende kunstenaars binnen en kan een begin worden gemaakt met het programmaboekje door Paul van Cruchten.

Er hebben zich dan 32 kunstenaars aangemeld: 5 uit Heibloem, 10 uit Neer en 17 uit Roggel.

Voor het uitzetten van de fietsroute wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen ateliers van de kunstenaars en daarnaast zijn er enkele plaatsen waar gezamenlijk wordt geëxposeerd.

Op deze manier loopt de fietsroute langs 20 expositielocaties over een lengte van 30 kilometer door de kernen Heibloem, Neer en Roggel.

Dank zij het mooie weer hebben ongeveer 500 personen deelgenomen aan de fietstocht, die getuige waren van mooi ingerichte expositielocaties met een verscheidenheid aan kunst.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »