2014 Henk Verbeek: 'SCHONE SCHIJN

Henk Verbeek van 17 januari tot 31 maart 2014 in de missiekapel.

Het was de 8ste keer dat een kunstenaar of een school zich manifesteert in de Missiekapel.

Kunstenaar Henk Verbeek gaf al vanaf het moment dat het idee voor de Missiekapel gelanceerd werd aan projectleider Jan Peeters te kennen dat hij  gefascineerd was om juist in deze Missiekapel iets van zijn werk te tonen.

Over kunstenaar Henk Verbeek

Henk Verbeek ( *1943  Sint Odilienberg) is beeldend kunstenaar en oud-docent aan kunstacademies en lerarenopleidingen.

Disciplines: beeldhouwwerk, schilderijen, collages, grafiek, fotoprints, mixed media, auteur.

In Roermond in 2010 kreeg hij van de stad Roermond, curator Ridsert Hoekstra,  een eervolle  solo-expositie in de Kruisherengang.

Ook exposeerde hij in de jaren 90 zijn grote geometrisch stenen beelden in park Middelheim (Antwerpen).

In het najaar van 2005 had hij een mooie tentoonstelling in het gemeentehuis van Heythuysen. Een tentoonstelling in de reeks van 13 jaar exposeren nog altijd als een topper gezien wordt.

Henk Verbeek als auteur.

Verbeek is tevens auteur. Hij legt de laatste hand aan een boek over de geschiedenis van het gebied rond de Roer. Of zoals hij dit streek/kunstgeschiednis boek van prehistorie tot hedendaags ondertitelt: "Land aan de Roer, gezoend door de Muzen en vertrapt door Mars".

Drie decennia lang heeft Henk Verbeek naast zijn docentschap beelden uit voornamelijk Belgische hardsteen en marmer gehouwen. Beelden die verraden dat Henk Verbeek een voorkeur aan de dag legt voor ritmes, ordening, wiskundige inzichten, variatie in textuur.

Na zijn pensionering heeft zijn kunstuiting een totaal andere wending genomen. Van beeldhouwen stapt hij over naar schilderen, tekenen, collages.

Het feit dat Henk Verbeek in 1943 is geboren, een oorlogskind, heeft zijn leven lang vragen bij hem opgeroepen en de oorlog blijft hem fascineren. Hij was erbij tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar heeft in feite de oorlog niet bewust meegemaakt en heeft er ook geen herinneringen aan.

Henk Verbeek is zich gaan verdiepen in de geschiedenis met name de Tweede Wereldoorlog. Hij verbaast zich over de manier waarop de oorlogsvoering door de propaganda mechanismen naar buiten werd gebracht. Strak, geordend, gepland, massaal, perfect, met een bijna esthetische pracht van glimmend monstertuig dat je doet vergeten welke gruwel er daadwerkelijk gebeurt met geweren, bommen en tanks.

Dit gegeven had een enorme impact op zijn kunst. Hij heeft die gruwelijkheden op zijn manier  verwerkt en vereeuwigd. De voorkeur die Henk Verbeek heeft voor ritme en ordening in zijn gekapte beelden komt hermetisch terug in zijn schilderijen en tekeningen.

Als aanklacht heeft hij een serie rode schilderijen gemaakt over de Holocaust en  tekeningen over de vernietigingskampen in ritmes die associaties oproepen met barakken, gestapelde lijken, nummers. De aanklacht is veranderd in abstractie. Kunstwerken die om hun verschrikkelijke schoonheid indringend zijn en iets teweeg brengen.

Zijn werken met als bindend thema "SCHONE SCHIJN" zijn voor een argeloze kijker een boeiend geheel van ritmes van reliëf,  tekens en woorden, maar zijn confronterend in die zin dat ze laten zien hoe afschuwelijk dun en broos het laagje beschaving is dat het beestachtige in ons afdekt.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »