2013 Voorbeeldige nestvlieders

Voorbeeldige nestvlieders

 
Deze bijzondere expositie met werk van  Jeroen van Bergen, Jeroen Houben, Rene Korten, Frans Koolen en Jos Thommassen
kwam, vanwege het Kunst en Cultuur Weekend Leudal in de plaats van een structurele najaarexpositie.
De tentoonstelling kreeg ook op inhoudelijk niveau een mooie pers in een speciale Zuiderlucht special van augustus 2013. Vijf bladzijden inhoudelijke kunst journalistiek  over een bijzonder Leudal evenement van Duncan Liefferink.  Jule Peeters van de Limburger verzorgde een mooi artikel op grond van een gesprek met enkele van de drie kunstenaars.
Ook de opening op zaterdag middag 7 september slaagde geheel. Het eerste gedeelte werd verzorgd door de wethouder voor cultuur; Paul Vogels en voor het KCWL algemeen door Jan Custers als voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal. De expositie werd in en tweede gedeelte ingeleid door Edwin Becker hoofdconservator Vincent Van Gogh museum Amsterdam. Hij interviewde de kunstenaars met als doel hun werk  aan het publiek voor te stellen. Zijn aanpak wisten de eerste bezoekers, meer dan 200, zeer te waarderen.
Voorts werd de tentoonstelling op de eerste zondag zeer druk bezocht. Door de week werd de tentoonstelling mondjesmaat bezocht. Ca. 50 personen waarbij in acht genomen moet worden dat de toeloop de overige zondagen redelijk tot goed was. Een gemiddelde van 50 per zondag, de eerste zondag niet meegerekend..
 
Er was alom veel waardering voor de kunstwerken die varieerden van schilderwerken (Rene Korten en Frans Koolen, de fotografie van Frans Koolen, de video-art van Jeroen Houben en de cartoons van Jos Thommassen. Ook bleek de spreiding in leeftijd, de kunstenaars verschilden onderling ongeveer 10 jaar in leeftijd niet onopgemerkt. De titel van de tentoonstelling, " voorbeeldig" bleek vanwege het nationaal en internationaal erkende professionele werk prima sluitend.
 
Dit initiatief binnen het projectplan KCWL 2013 werd met de vijf  kunstenaars en alle organisatoren met voldoening en geheel volgens plan op maandag 6 oktober afgesloten.
 


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »