2014 Ans Repkens: PROMISED LAND

Ans Repkens, PROMISED LAND

16 mei t/m 31 augustus.

De commissie Beeldende Kunst van de stichting Kunst en Cultuur Leudal had de Missiekapel in Heythuysen beschikbaar gesteld aan beeldend kunstenaar Ans Repkes.
Ans Repkes is zeer gefascineerd door het concept van de expositie mogelijkheid  in de Missiekapel in Heythuysen. Het is dan ook hier waar zij uiteindelijk een lang gerijpt idee tot uitvoering kan en gaat brengen.
Zij woont en werkt in Bunde, Zuid Limburg, en voltooide in 2012 de kunstopleiding aan de Stedelijke Academie Plastische Kunsten in Genk (Be).
In 2013 is een werk van haar geselecteerd voor de ‘Zomerexpo 2013’, in het Gemeente Museum in Den Haag. In de maanden juli en augustus 2014 zijn 2 van haar werken te zien, tijdens het Internationale Kunstenfestival in Watou (Be).
Met haar kunst geeft Ans Repkes blijk van een maatschappelijke betrokkenheid. De werken zijn gebaseerd op situaties en wantoestanden, dichtbij of ver weg, die op het moment in de wereld voorkomen. zoals machtmisbruik in de kerk, oorlog, onderdrukking, onvrijheid van mening of mensen op de vlucht.
In de Missiekapel in Heythuysen heeft ze een installatie gebouwd, waarmee ze op haar manier het probleem van vluchtelingen laat zien. Zij geeft haar installatie de titel "Promised Land" mee.
De assemblages en installaties zijn vaak samengesteld met hergebruikte materialen, die daarmee een andere/dubbele betekenis krijgen. Eveneens is het proces van het tot stand komen van de kunstwerken voor haar van cruciaal belang.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »