2014 Najaars excursie

Najaarsexcursie naar het MAS in Antwerpen

Zondag, 12 oktober vertrok een bus van de firma Horn Tours vanaf het Kerkplein in Baexem voor de najaarsexcursie naar het MAS in Antwerpen die de werkgroep kunstexcursies heeft georganiseerd.
Dat het afgelopen anderhalf jaar de kunstexcursies gemist zijn, blijkt wel uit het feit dat de bus volledig was bezet.
Zonder problemen werden we na anderhalf uur reizen vlak voor het markante gebouw afgezet.
Helemaal opgetrokken uit gegolfde glaspanelen en rode zandsteen staat het MAS van alle kanten goed te bekijken op het Eilandje, de plaats waar het vroegere Hanzehuis en een opslagplaats uit de 16e eeuw heeft gestaan.
Na koffie en koek in een etablissement tegenover het museum werd de groep in drieën  gesplitst en volgde een rondleiding van bijna twee uur. Een rondleiding die geen moment verveelde of langdradig werd door de enthousiaste gids.
Het MAS, ontworpen door een Nederlands architectenbureau, is opgebouwd uit gestapelde “dozen”,  die iedere volgende verdieping een kwart slag zijn gedraaid. Naarmate je hoger komt, krijg je een steeds veranderend uitzicht op Antwerpen, met als apotheose het dakterras waar een onbelemmerde blik over de hele stad en de havens een regelrechte topattractie is.
De roltrappen voeren langs grote fotoreportages van de verschrikkingen die de Belgische bevolking heeft ondervonden bij de invasie door de Duitse troepen in 1914 en de vlucht naar het neutrale buurland Nederland en overzees naar Engeland.
De museumzalen tonen voorwerpen die een beeld geven van de verbondenheid van de havenstad Antwerpen met de wereld door de eeuwen heen. Er zijn de collecties bijeengebracht die eerst in het Etnografisch Museum, het  Nationaal Scheepvaart Museum en het Volkskunde Museum waren ondergebracht.

Na de rondleiding  gingen de deelnemers hun eigen weg.

Aan eetgelegenheden in de onmiddellijke omgeving geen gebrek en het historische stadscentrum is op loopafstand te bereiken.
Moe en voldaan stapte het gezelschap om kwart voor vijf weer in de bus en om half zeven waren we weer in Baexem.
Uit de opmerkingen kwam naar voren dat de reis als een succes werd beschouwd; het MAS, het weer, de rondleiding en de stad Antwerpen.

We kijken uit naar de volgende bestemming.

Wim Willems


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »