2014 Leudal - Expositie: Paul Geelen en Ineke Timmermans

Paul Geelen
Een van de pijlers van het Kunst en Cultuurweekend Leudal 2013 was Nestvlieders, een groepsexpositie van kunstenaars die hun “roots” hebben in een van de kernen van de tegenwoordige gemeente Leudal en die elders in het land of ver daarbuiten naam hebben gemaakt.
Paul Geelen is ook zo’n nestvlieder. Geboren in Ittervoort is hij na zijn studies in Amsterdam terecht gekomen waar hij woont en werkt. Hij mag als een veelbelovend talent beschouwd worden en is vooral bezig met conceptuele kunst: het idee oftewel concept is belangrijker dan de vorm en de gekozen materialen. Hij is gefascineerd door wetenschappelijke kennis, natuurlijke processen en experimenten.
Met een onbevangen kinderlijke nieuwsgierigheid benadert hij beelden die hij fysiek waarneemt en mengt die naadloos met de niet-rationele conclusies  van iemand die niet vertrouwd is met de exacte wetenschapsdenkwijze en beeldvorming.
Zijn werk strekt zich uit van concepten met minimale afmetingen tot grote installaties buiten en/of binnen.
In Breda maakte Paul Geelen enige tijd geleden een soort schuilkeldertje van ronde metalen vaten, van buitenaf nauwelijks als zodanig te herkennen, waar in men zich voor korte of langere tijd kon afsluiten van de buitenwereld: de Denktank.
Voor de expositie in Heythuysen werkte Paul onder andere aan een installatie, een verzameling van artefacten uit de regio om een link te leggen naar het dorp waar hij vandaan komt.Zijn beelden vertonen vaak strakke en geometrische vormen zoals prisma’s, een verwijzing naar de optica.

Ineke Timmermans
Ineke Timmermans, woonachtig in Herten, toont schilderijen, uitgevoerd in gemengde techniek, olieverf, gouache, krijt, potlood en toegevoegde “vreemde” materialen.
Na het behalen van het dipoma Beeldend Vormgever (autonoom) deed zij de specialisatie orthopedagogisch Beeldend Vormgever en docent (eerste graad) aan de kunstacademie in Maastricht.
Zoals ook Paul Geelen zoekt Tineke naar een balans tussen uitersten, zoals emotioneel en rationeel, kunstmatig en natuurlijk, werkelijkheid en verbeelding.
Vanuit in eerste instantie “het toevallige” is er werk ontstaan zonder direct te weten waar het naar toe ging.
Zo zijn er verschillende series tot stand gekomen die onderling een samenhang wat betreft thema, sfeer, techniek en essentie laten zien.
Voor Ineke Timmermans is de lijn essentieel. Lijnen en punten geven structuur, vorm en betekenis aan de ons omringende herkenbare werkelijkheid.
Als kunstenaar wil zij haar eigen werkelijkheid creëren, hetgeen betekent dat zij de controle op de herkenbare werkelijkheid moet loslaten. Vanuit een verlangen naar een ongecontroleerd leven moet de volmaakte, perfecte, lijn losgelaten worden.
Door het gebruik van het onvolmaakte, de imperfectie, krijgt zij de controle weer in eigen hand.
Een aantal van de geëxposeerde schilderijen is gebaseerd op het thema BOOT. Het  is een metafoor voor het zoeken naar vrijheid en een onbegrensde ideeënwereld en daarmee een ontsnapping mogelijk maken uit de gecontroleerde wereld.
Ineke Timmermans bereikt dit door haar manier van schilderen; spontaan maar bewust gekozen in haar eigen keuze van lijnvoering. Zo komt zij tot werken die volgens haar kloppen in die onvolmaakte werkelijkheid.

Bezichtigen.
Deze spannende  tentoonstelling is open van 26 oktober t/m zondag 23 november.
Het gemeentehuis is geopend op alle zondagen dat de expositie loopt, van 14.00 tot 17.00 uur en op werkdagen van maandag t/m/ donderdag van 10.00 tot 16.00 uur; of na telefonische afspraak via de receptie, tel. .

De exposanten:

Ineke Timmermans Roermond (Herten).
www.ineketimmermans.nl
TEKENINGEN EN SCHILDERIJEN
Beeldend vormgever (autonoom)
Achtergrond: specialisatie Orthopedagogisch Beeldend Vormgever en docent( eerste graad); kunstacademie Maastricht.

Paul Geelen Ittervoort/Amsterdam
www.paulgeelen.nl
INSTALLATIES
Beeldend Kunstenaar.
Achtergrond: 2012 - 2014 de Ateliers, Amsterdam (Dutch Ministry of Education, Culture and Science)
2004 - 2008 AKV | St.Joost, Breda, Bachelor of Fine Art
2000 - 2004 Sint Lucas, Boxtel, Spatial Design / Graphic Design
1999 - 2000 Dr.Cuypers, Roermond, Restoration · Protection · Finishing techniquesPaul GEELEN – Mólubdos Manteia

Ineke TIMMERMANS: Uit de serie Eindeloos. Werk op papier.

Ineke TIMMERMANS: Uit de serie Eindeloos. Werk op papier.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »