2014 Kunst en Cultuurweekend : zondag Kunstfietsen

Kunstfietsen 2014: gezoend door de muzen en verwend door de weergoden.

Kunstfietsen, na de 1ste cyclus van 2008, 2010, 2011 en 2012, startte zondag 7 september 2014 de tweede cyclus met het Leudal cluster Baexem, Grathem, en Kelpen/Oler. Een record aantal van maar liefst 50 beoefenaars van beeldende technieken bleek de bezoekers te verrassen met een verscheidenheid aan knap bedachte constructies, gewoon leuke hebbedingetjes, humorvolle vondsten, ambachtelijk perfect werk en kunstzinnig creaties van allerlei niveau. Los van het feit dat deze editie van Kunstfietsen verwonderde, was er sprake van een gezellige en opgewekte drukte. Bij de startplaats Heythuysen, (één van de vier)  werden 1200 bezoekers geturfd. Natuurlijk, het grote aantal deelnemers had ook te maken met het fantastische fietsweer. 

De energieke 7 koppige werkgroep Kunstfietsen aangestuurd vanuit de Stichting Kunst en Cultuur toonde zich uitermate verblijd met de grote en geïnteresseerde toeloop van niet alleen dorpsgenoten.

Ieder open atelier (21), de (6) aangepaste tentoonstellingsruimten, de bronsgieterij en de Missiekapel werden goed en naar volle tevredenheid van een ieder bezocht. En vooral, de bezoekers hebben genoten.

De tentoonstellingscatalogus in brochurevorm bleek ook dit jaar een voltreffer te zijn. De fietsroutekaart bleek eerder fraai dan functioneel. Iets waaraan in de toekomst nog gedokterd moet worden.

Fotoverslag

Alle exposanten zijn in hun locatie gefotografeerd.
De foto’s uit Heythuysen zijn gemaakt door Frans Daemen  en zijn te vinden door op onderstaande link te klikken.
https://plus.google.com/photos/106650383909973118363/albums/6067168312653330081
De foto’s uit Baexem-Grathem en Kelpen-Oler  zijn gemaakt door Rik Schreurs.Deze zijn te vinden door ook op onderstaande link te klikken.
https://plus.google.com/photos/106650383909973118363/albums/6067793775530660225 

De beide serie foto’s zijn door Kees van der Heyde op de 2 internetpagina’s gezet,
Vandaar zijn naam boven de beide series.

Verloting werkstukken en vervolg Kunstfietsen.

Onder leiding van twee werkgroepleden en onder toezicht van de open atelier exposanten uit de kernen Baexem, Grathem, Heythuysen en Kelpen/Oler werden op de evaluatieve slotbijeenkomst door de coördinator Kunstfietsen vanuit de Stichting Kunst en Cultuur Leudal drie bezoekers (2x Heythuysen en 1x Venlo) als winnaar aangewezen .

Bij het overhandigen van de prijzen bleek dat dit nieuwe aspect van de traditionele (7de) Kunstfiets-activiteit voor herhaling vatbaar is, en met het door de evaluatiebijeenkomst hier en daar bijgestuurde draaiboek overgedragen mag worden aan de (bestuurs)coördinator en de lokaal te installeren werkgroep voor het cluster Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem. Kunstfietsen 2015 zal plaatsvinden op zondag 6 september.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »