2014 Kunst en Cultuurweekend : vrijdag Niet Direct

Taal en muziek in De Bombardon.

De feestelijke avond  van Niet Direct ligt alweer een tijdje achter ons. Veel mensen hebben ons laten weten dat ze enorm genoten hebben van de vrijdagavond, vandaar deze korte samenvatting van wat het publiek meemaakte.

Op 5 september was het aan literair café Niet Direct om de eerste activiteit te organiseren in het kader van het Kunst en Cultuurweekend van de gemeente Leudal. Dat Niet Direct er al een aantal jaren in slaagt om hoogstaand vermaak in de gemeente te organiseren gaf vertrouwen, en dat vertrouwen werd niet beschaamd.

 

Het massaal toegestroomde publiek liet zich op vrijdagavond trakteren op drie virtuoze optredens op drie verschillende podia. Wim Daniëls, bekend van radio en TV, legde zijn gehoor uit hoe de fascinatie voor taal in hem ontkiemd was in zijn vroege jeugd in Aarle-Rixtel, waar dialect de enige taalvorm was. Met woorden als “onjeklonje” en brandastrantie” maakte hij op heldere en spitse manier duidelijk hoe zijn onderzoekende geest al in zijn vroege jeugd werd geprikkeld. Hij had er kennelijk zin in, want al voordat het 20.30 uur was, had hij plaatsgenomen op de kruk van het podium en was hij al van wal gestoken. Op weg naar de publicatie van zijn honderdste boek bedolf hij de aanwezigen onder een niet aflatende woordenstroom en oogstte de nodige lachsalvo’s.
In de kleine zaal was het podium ingericht voor Laura Johannes met haar begeleidingsband “FAUVIST”. In een opvallende gele outfit met rubber laarzen (in haar optreden verbleef ze met haar band op de camping) bracht ze een set fraaie, soms humoristische theaterliederen, afwisselend uitbundig en ingetogen. Prachtige teksten, toegankelijke muziek en een theatrale uitstraling maakten haar optreden apart en indrukwekkend. Een weemoedig lied over het schoonheidsideaal en daartegenover het onvermijdelijke verval van het lichaam was confronterend en relativerend tegelijk. Haar begeleidingsband, ook in campingkleding gestoken, en haar eigen special guest Bart, maakten het feest compleet.

Frank van Pamelen, stadsdichter van Tilburg en een van de koningen van light verse, onderhield zijn publiek op het podium van de grote zaal. Ook hij creëerde een intieme gezellige sfeer, dichtbij het publiek, dat hij bovendien een aantal keren betrok in zijn optreden. Met zeer spitse woordgrapjes en vondsten vermaakte hij iedereen, en met een heuse prijsvraag kreeg hij de aanwezigen van hun stoelen.


 


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »