2015 Jolanda Jakobs

Jolanda Jacobs VANDAAG MAGISCH, MORGEN MYSTIEK
14de expositie van Jolanda Jakobs in de Missiekapel in Heythuysen, bij de kerk.

De werkgroep van het project: “ VAN MISSIEKAPEL TOT KUNSTTEMPEL” van de Stichting kunst en cultuur Leudal stelt van 5 juni tot 31 augustus 2015 de missiekapel ter beschikking aan autonoom beeldend kunstenaar JOLANDA JAKOBS.

De titel van haar expositie is HAX PAX MAX met als ondertitel: Van een betovering tot het toveren.
De komende drie maanden, juni, juli, augustus, zal Jolanda Jakobs, kritisch beschouwer, onderzoeker en bouwer, werken aan een, niet statische, installatie in de missiekapel.

Jolanda Jakobs, geboren te Roermond, getogen te Meijel, wonend en werkend in Horn studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht.
Opmerkelijk is haar haat-liefdeverhouding met de wijze waarop in supermarkten voedingswaren verpakt worden. De aandacht voor het verpakkingsmateriaal en de wijze waarop producten getoond worden inspireren haar als kunstenaar onophoudelijk.

Maar zij ziet ook de Missiekapel als mogelijke "verpakking" van verheerlijking, eerbied, aanbidding. Het is juist dat spanningsveld tussen supermarkt en Missiekapel, tussen betoveren en bezweren, het bekende gouden kalf als afgod en de 10 geboden als waar te maken belofte, tussen magie en mystiek, tussen dagelijkse werkelijkheid en hemelse dromen . . . .

Een spanningsveld tussen de waan van de dag waarvoor een mens zich nu eenmaal uitpakt en de mens die zich weet te verpakken in de eenvoud van oprechte stille verwondering.

Laat u pakken door de indringende zienswijze waarvan dit werk getuigt, maar laat u niet inpakken. Waakzaamheid is geboden. Het is niet alles goud wat blinkt.
Deze installatie verstoort het alledaagse hier en nu zinvol omdat ze uitzicht geeft op overal en altijd. . . Van oppervlakkig naar grondig. Van leuk naar waarachtig. Van heerlijk naar zalig.
www.jolandajakobs.nl


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »