2016 03 17 NIET DIRECT 24

Niet Direct scoort weer.

Met een applaus voor het publiek begonnen de organisatoren van literair café Niet Direct de vierentwintigste aflevering. Immers, op zondag 13 maart was de Leudal Cultuur Publieksprijs 2015 aan hen uitgereikt. En dus bedankten de drie mensen van Niet Direct, geflankeerd door hun trouwe columnist John Hölsgens en geluidsman Johan Brunen, allen die met hun stem het bestaansrecht van Niet Direct hebben bekrachtigd. Het grand café van De Bombardon zat helemaal vol!

De opening lag in handen van jong talent Charlotte Nevels, die haar zelfgeschreven liedjes eerst toelichtte en vervolgens heel authentiek en doorleefd voordroeg. Ze verontschuldigde zich op voorhand voor eventuele missers, omdat ze pas een paar jaar gitaar speelt, maar dat bleek eigenlijk niet nodig. De emoties werden haar bijna de baas toen ze haar laatste liedje zong, dat ze had geschreven n.a.v. het wegvallen van een goede vriend.

Daarna nam de veel geprezen dichteres en schrijfster Kira Wuck plaats achter de microfoon en las een paar gedichten voor uit haar bundel Finse Meisjes en een paar verhalen uit Noodlanding. De rode draad bleek een zekere vervreemding te zijn, ook wel absurditeit. De ideeën en associaties in de gedichten, alsook de situaties en karakters zijn even origineel als opvallend en soms maf. Ze vertelde dat ze zich, na haar debuut als schrijfster van korte verhalen, completer voelde, ook als dichteres.

Het programma voor de pauze werd afgesloten door Miriam Dückers, een gelouterde jazz zangeres, begeleid door Wim Mulders op gitaar. Ze vertelde dat er in de regio niet zo veel belangstelling is voor jazz in al zijn verschijningsvormen en dat ze mede daarom had besloten om een aantal liedjes te voorzien van een eigen dialecttekst. Dat leverde aparte en gevoelige liedjes op, waarin melancholie een grote rol speelt: Ich zeuk altied noa gelök, mer ich vinj ut neet.

Na de pauze opende John Hölsgens met een ode aan Niet Direct, waar hij ook zelf in deelde, en zoomde vervolgens in op het verschijnsel stemmen. Dat is zo explosief toegenomen dat we op veel onbelangrijke dingen een stem uitbrengen en vergeten te stemmen als het er echt toe doet. Als voorbeeld noemde hij o.a. het Eurovisie Songfestival, waarin Turkije nul punten toekent aan Griekenland. Daarmee was de actualiteit weer gewaarborgd.  De oorsprong van dit stemleed vond hij in een ZDF pop programma uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw, waar voor het eerst het publiek een stem kon uitbrengen op liedjes. Met enkele welgemeende adviezen in de richting van het referendum over Oekraïne sloot hij zijn column af.

Jaap Robben ontpopte zich tot een veelzijdig artiest, dichter, schrijver van kinderverhalen, performer en entertainer. Met zijn eerste gedicht (over zijn archeologische mijmeringen n.a.v. graafwerkzaamheden in een bouwput!) nam hij het publiek gelijk voor zich in. Enkele mooie gedichten later las hij anderhalf hoofdstuk voor uit Birk, zijn eerste roman voor volwassenen. De cliffhanger aan het einde zal ongetwijfeld velen hebben geprikkeld het boek helemaal te gaan lezen.

Met nog enkele sfeervol gezongen en begeleide liedjes, waaronder een tango van Astor Piazzolla met een tekst van haar zelf, sloot Miriam Dückers een fijne avond af.

Wilt u op de hoogte blijven van alles rondom Niet Direct, stuur dan een mailtje naar nietdirect@gmail.com, en u wordt op de hoogte gehouden.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »