Cultuurpublieksprijs 2015 van Leudal

De Cultuurpublieksprijs 2015 van Leudal is uitgereikt aan Niet Direct, het podium voor kunst met taal en muziek van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal. Niet Direct haalde de meeste stemmen van het publiek binnen, dat kon kiezen uit drie genomineerden. Naast het literaire café waren dat Tonieëlclub Heitse en het initiatief Oppebankoppebos uit Roggel.

De strijd om de publieksprijs was dit jaar spannender dan ooit, de verschillen tussen het aantal stemmen waren miniem. Burgemeester Verhoeven sprak dan ook zijn waardering uit voor alle drie de initiatieven, maar uiteindelijk ging de prijs dus naar Niet Direct, dat in het voorjaar van 2008 onder auspiciën van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal van start ging. Niet Direct verzorgde sinds die tijd jaarlijks twee à drie keer een avond waarop literatuur centraal staat, gelardeerd met andere kunsten. Grote namen werden naar Leudal gehaald, waaronder Thomas Verbogt, Ton van Reen, wijlen Driek van Wissen en Kader Abdolah. Daarnaast was er altijd ruimte voor jong talent uit de eigen regio, op het gebied van taal, muziek, dans en beeldend werk. Commissieleden Paul van Dooren, Pierre Boonen en Wies Kerbusch namen de prijs dankbaar in ontvangst.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »