2011 Tiende

Voor de tiende aflevering van Niet Direct, literatuur met muziek , hadden de organisatoren het gebruikelijke stramien aan gehouden:  
een opening met jong talent uit de regio, een tweetal literaire zwaargewichten en een muzikaal optreden.


Tegen het aanvangstijdstip van acht uur zat Grand Café de Zaal aangenaam gevuld met toeschouwers die in gespannen afwachting waren van wat de avond zou brengen. Het spits werd afgebeten door Funs Elbersen, een 16 jarige leerling van 5 vwo aan St. Ursula, die in zijn inleiding repte van zijn schrijfactiviteiten voor NRC Handelsblad, zijn politieke activiteiten in Leudal en zijn activiteiten met vrienden en vriendinnen, waarvan hij een representatief deel had weten mee te troggelen naar Heythuysen. In zijn column hield hij het publiek de spiegel voor over vergankelijkheid, en het daarmee samenhangende verlangen naar behoud. Echter, het leven bestaat bij de gratie van verandering, dus behoudzucht alleen leidt tot stilstand.

 

Daarna introduceerde presentator Paul van Dooren de Vlaamse auteur Anne Provoost.  Hij schetste kort haar werk, de vele prijzen die ze in binnen- en buitenland al heeft gewonnen en stelde haar vervolgens enkele vragen over haar werk. Daarin komen o.a. haar affiniteit met moederschap, en haar interesse in sprookjes aan bod. Zij ging op een zeer bezielde manier in op de vragen en vertelde dat ze, als ze een verhaal schrijft, altijd bedenkt hoe ze dit verhaal wil vertellen, welke manier er het beste bij past. Als ze zelf leest wil ze graag zelf interpreteren en zo werkt ze ook als schrijfster: de lezer moet zelf gebeurtenissen en romanfiguren duiden. Ze las ook een stuk voor uit een van haar romans. Het publiek was zeer geboeid, niet alleen door de tekst maar ook door het optreden zelf.

 

Alsof dat op zich al niet fantastisch was, was daar ook nog Hagar Peeters,  die al vele malen in de prijzen is gevallen met haar poëzie. Al in 1999 verscheen haar eerste bundel, en hoewel Hagar het niet met hem eens was, prees Paul van Dooren haar productiviteit en toegankelijkheid. Het eerste gedicht dat ze voorlas, droeg ze op aan Anne Provoost, “Vlaamse Ardennen”. Ze vertelde over haar Limburgse roots en liet een Chileens protestliedje horen uit de tijd van het regime Pinochet. Daar was ze door gefascineerd geraakt, o.a. omdat haar vader als activist in Chili was toen ze geboren werd. Ook verklapte ze dat ze bezig was aan haar eerste roman.

 

Het gedeelte voor de pauze werd op fenomenale wijze afgesloten door een gelegenheidsjazztrio: Ruud Jacobs piano, Rob Meijers drums en Sophie van Rooyen contrabas. Het speelplezier spatte ervanaf.  Zoals Paul van Dooren opmerkte, wie wil er nog naar New York als je dit naast de deur kunt beluisteren?Na de pauze trok de vaste columnist John Hölsgens van leer tegen o.a. Jos van Rey; hij had uit betrouwbare bron via-via te horen gekregen dat de naam van onze burgemeester wordt genoemd in de aanloop naar een nieuwe burgemeesters-benoeming in Nijmegen. Hij riep alle aanwezigen op tot een “Occupy-De-Zaal” actie om dat te voorkomen. Het voorstel kreeg veel bijval.

Daarna lazen Anne Provoost en Hagar Peeters nog voor uit eigen werk, en sloten de musici een prachtige avond in stijl af.

Voor al degenen die het moeten doen met de enthousiaste woorden van hen die erbij waren is dit verslag de bevestiging daarvan. Noteert u 8 maart 2012 alvast in uw agenda: de herfst moet nog beginnen, maar bij “Niet Direct” speelt het voorjaar alweer.

Niet Direct is een initiatief van Pierre Boonen, Paul van Dooren en Wies Kerbusch. Niet Direct is onderdeel van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »