2013 02 28 NIET DIRECT 14

Niet Direct 28 februari 2013

Met een affiche waarop o.a. Thomas Verbogt en Hester Knibbe prijkten, had Niet Direct hooggespannen verwachtingen gewekt bij het publiek. Deze literaire hoogvliegers, beiden meerdere malen onderscheiden, werden in het programma geflankeerd door onze eigen columnist John Hölsgens en Rogier Pelgrim, die in december 2012 de hoofdprijs had gewonnen in de Grote Prijs van Nederland voor singer / songwriters.
Toen gastheer Paul van Dooren om 20.00 uur de gasten welkom heette in Grand Café De Bombardon te Heythuysen was de zaal ruim gevuld met publiek. De opening werd verzorgd door Kim Peters Rit, die onlangs haar eerste roman, getiteld “Snap het dan!” uitbracht. Ze vertelde enthousiast hoe ze als heel jong meisje al vaak verhalen verzon en opschreef terwijl veel leeftijdsgenootjes buiten speelden.  Ze las ze een stukje uit haar boek voor; het publiek luisterde aandachtig.


Daarna was het Rogier Pelgrim, die zichzelf begeleidend op de gitaar, enkele van zijn eigen composities vertolkte. Zijn heldere hoge tenorstem combineerde indringend met zijn gevoelvolle gitaarspel in liedjes als ”My feelings are gone” en “Killing Time”, waarvan hij een van de slotregels aanpaste aan de avond: going to Heythuysen!

Daarna kondigde Paul van Dooren vol trots Hester Knibbe aan. Hij vroeg haar over de diepere beweegredenen om te dichten en naar de plaats van motieven als tijd en steen in haar dichtwerk. Ze gaat graag analytisch te werk, en ook beschouwend; een geslaagde combinatie, zo bleek toen ze voorlas uit eigen werk. Ze blonk uit in originele beeldspraak en zeer toegankelijke gedichten en werd beloond met een enthousiast applaus.

Na de pauze bracht John Hölsgens met verve zijn meest recente observaties van allerlei maatschappelijke verschijnselen, met name het terugtreden van belangrijke personen, zoals onze koningin en de paus. Met een listige draai aan de actualiteit verzekerde hij ons dat hij de volgende keer tot ons zal spreken vanaf een balkon boven de St. Pieter….

Hij maakte plaats voor Thomas Verbogt, veelzijdig schrijver (van o.a. romans, toneelstukken, columns en korte verhalen) en jurylid van de P.C. Hooftprijs. Op de vraag of Thomas Verbogt zelf herkenbaar is in zijn proza, bekende hij dat er wel aspecten van hem in personages terug te vinden zijn, maar dat hij niet één op één vereenzelvigd kan worden met zijn verhaalfiguren. Waarna hij dat leek tegen te spreken met een kostelijk verhaal over gedwongen danslessen in zijn jeugd. Zijn gebrek aan talent hield gelijke tred met zijn genoegen met de vrouw van zijn dansleraar de vloer aan te vegen, in vrijwel letterlijke zin.

De afsluiting van de avond was in handen van Rogier Pelgrim die duidelijk maakte dat zijn overwinning in Paradiso terecht was. Naast eigen werk, waarbij hij het publiek op de vingers liet meeknippen en “listen, don’t speak” liet meezingen, besloot hij met een mooie, volledig akoestische interpretatie van de Dylan klassieker Forever Young.

De goed voorbereide en duidelijk zeer tevreden gastheer Paul van Dooren wees alvast op 26 mei, de eerstvolgende Niet Direct. Deze zal plaatsvinden op zondagmiddag, in de Uffelse Molen in Haler, ‘s middags om 3 uur. Na vijf jaar heeft Niet Direct zijn bestaan, onder de paraplu van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal, inmiddels ruimschoots bewezen, en de bezoekers waren unaniem over de geweldige avond, die zomaar hier in Heythuysen te beleven viel.


Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »